WiFi

วิธีดูรหัสผ่าน WiFi บน Windows 10 เมื่อจำรหัสไม่ได้

ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 ที่เชื่อมต่อเครือข่าย WiFi ภายในบ้านหรือสถานที่ทำงานจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของรหัสผ่านเข้าใช้งาน เพราะทุกครั้งที่เปิดคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คระบบจะล็อกอินเข้าใช้ WiFi ให้อัตโนมัติ แต่ในกรณีที่คุณเกิดลืมรหัสผ่านหรือต้องกา […]