วิธีเรียงลําดับตัวเลขใน Excel ด้วยชุดข้อมูล Fill Series

วิธีเรียงลําดับตัวเลขใน Excel แบบอัตโนมัติด้วยชุดข้อมูล Fill Series ไม่ต้องใช้สูตรรันเลข แค่กำหนดค่าเริ่มต้นและสิ้นสุดจา ...
อ่านต่อ

วิธีสร้างจดหมายเวียนใน Word โดยดึงข้อมูลจาก Excel

วิธีสร้างจดหมายเวียนใน Word โดยดึงแหล่งข้อมูลจาก Excel ช่วยย่นเวลาในการทำเอกสารราชการหรือจดหมายประชาสัมพันธ์ต่างๆ บนโปรแ ...
อ่านต่อ

วิธีใส่เลขหน้า Word ในเอกสารออนไลน์ แบบกําหนดเอง

วิธีใส่เลขหน้า Word เรียกตามหน้าเอกสารอย่างมีระเบียบ โดยการแทรกหมายเลขหน้าเรียกกันบน Microsoft 365 หรือ กำหนดหน้าเริ่มแร ...
อ่านต่อ

วิธีติดตั้ง TH Sarabun New 13 ฟอนต์ราชการไทย

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ง 13 ฟอนต์ราชการไทย TH Sarabun New, PSK ในระบบปฏิบัติการ Windows 10/11 สำหรับใช้พิมพ์หนังสือราช ...
อ่านต่อ

ตั้งรหัสผ่าน Microsoft Word ล็อคไฟล์เอกสาร ทำอย่างไร

ตั้งรหัสผ่าน Microsoft Word
วิธีใส่ Password ตั้งรหัสผ่าน Microsoft Word 2022 หรือ Office 365 ล็อคไฟล์เอกสารสำคัญหรือเอกสารลับในเครื่องคอมพิวเตอร์ เ ...
อ่านต่อ