วิธีเรียงลําดับตัวเลขใน Excel ด้วยชุดข้อมูล Fill Series

วิธีเรียงลําดับตัวเลขใน Excel แบบอัตโนมัติด้วยชุดข้อมูล Fill Series ไม่ต้องใช้สูตรรันเลข แค่กำหนดค่าเริ่มต้นและสิ้นสุดจา ...
อ่านต่อ

วิธีสร้างจดหมายเวียนใน Word โดยดึงข้อมูลจาก Excel

วิธีสร้างจดหมายเวียนใน Word โดยดึงแหล่งข้อมูลจาก Excel ช่วยย่นเวลาในการทำเอกสารราชการหรือจดหมายประชาสัมพันธ์ต่างๆ บนโปรแ ...
อ่านต่อ

วิธีใส่เลขหน้า Word ในเอกสารออนไลน์ แบบกําหนดเอง

วิธีใส่เลขหน้า Word เรียกตามหน้าเอกสารอย่างมีระเบียบ โดยการแทรกหมายเลขหน้าเรียกกันบน Microsoft 365 หรือ กำหนดหน้าเริ่มแร ...
อ่านต่อ