แจกไฟล์ Excel รายรับรายจ่าย Saving BOT 2566

แจกไฟล์ Excel รายรับรายจ่าย 2566 สำหรับเริ่มต้นสร้างวินัยทางการเงินด้วยสมุดเงินออม Saving BOT จากธนาคารแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลดใช้ได้ฟรีผ่านโปรแกรมที่รองรับไฟล์นามสกุล XLSX บนทุกแพลตฟอร์ม

Saving BOT คืออะไร

Saving BOT หรือ สมุดเงินออม เป็นไฟล์ Excel บันทึกรายรับรายจ่ายที่ถูกสร้างโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดให้ดาวน์โหลดครั้งแรกในปี 2560 ผ่านเว็บไซต์ bot.or.th เพื่อช่วยปลูกฝังนิสัยการออมและสร้างวินัยทางการเงินในการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถคำนวณบัญชีในแต่ละเดือนได้อย่างละเอียดแม่นยำแถมใช้งานง่ายอีกด้วย

แจกไฟล์ Excel รายรับรายจ่าย

คุณสมบัติ Saving BOT

 • บันทึกรายรับรายจ่ายได้อย่างละเอียดแม่นยำ
 • กำหนดค่าปฏิทินปี พ.ศ. ในอนาคตได้จากการตั้งค่าด้วยตัวเอง
 • แสดงรายงานสรุปผลบัญชี แผนงานประจำปี ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 • มีตารางปฏิทิน 365 วัน วันหยุด จากประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สอดแทรกเนื้อหา คำสอนของพ่อ และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ไฟล์รองรับการเปิดใช้งานผ่าน Excel, LibreOffice, Numbers

วิธีดาวน์โหลดไฟล์ Excel รายรับรายจ่าย

 • ดาวน์โหลดไฟล์ Excel บัญชีรายรับรายจ่าย 2566 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ไฟล์ Saving BOT เปิดใช้งานด้วยโปรแกรม Excel หรือ LibreOffice บนคอมพิวเตอร์
 • สามารถคัดลอกไฟล์เก็บไว้ใน Google Drive หรือ OneDrive เปิดใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้
แจกไฟล์ Excel รายรับรายจ่าย Saving BOT

วิธีตั้งค่าปีปฏิทิน Saving BOT 2566

 • เปิดแบบฟอร์ม Saving BOT ใน Excel
 • แก้ไขตัวเลขปี พ.ศ. ในหน้าแรก เป็นพ.ศ. 2566
 • ตรวจสอบตารางปฏิทินถูกต้องหรือไม่แล้วบันทึกไฟล์

ผู้ใช้แบบฟอร์ม Saving BOT สามารถกำหนดค่าปีปฏิทินย้อนกลับอดีตหรืออนาคตได้ โดยการเปลี่ยนปี พ.ศ. ในสเปรตชีต เพื่อปรับตารางปฏิทินทั้ง 12 เดือน ให้เป็นปัจจุบัน

วิธีใช้ Saving BOT

ทําบัญชีรายรับรายจ่ายมีประโยชน์อย่างไร

ประโยชน์ของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะช่วยสร้างวินัยทางการเงินและติดตามการใช้จ่ายในแต่ละวัน ซึ่งการจดบันทึกรายรับและรายจ่ายเป็นประจำจะทำให้เห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายที่อาจเป็นต้นเหตุของปัญหาจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่ในขณะเดียวกันยังช่วยเตือนสติให้ผู้ทำบัญชีต้องปรับปรุงและควบคุมการใช้จ่ายของตัวเองให้จ่ายน้อยลงเพื่อให้เหลือเงินเก็บมากขึ้น

แนะนำ: วิธีใช้ Google Sheets ทำบัญชีรายรับรายจ่าย

การทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นพื้นฐานการออมและสร้างวินัยทางการเงินที่ยังมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การใช้สมุดโน๊ตจดบันทึกกันอย่างแพร่หลายในอดีต แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นหรือสร้างบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยโปรแกรมต่างๆ มาช่วยจัดการในการจัดเก็บข้อมูลและดึงข้อมูลมาคำนวณได้อย่างแม่นยำอีกทั้งยังใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว