วิธีกู้เงินผ่านแอปเป๋าตัง ผ่อนเฉลี่ยหมื่นละ 10 บาทต่อวัน

วิธีการ กู้เงินผ่านแอปเป๋าตัง Paotang กับสินเชื่อดิจิทัลกรุงไทยใจป้ำ สมัครง่าย อนุมัติไว ไม่ต้องมีคนค้ำ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน ผ่อนเฉลี่ยหมื่นละ 10 บาทต่อวัน

ธนาคารกรุงไทย เพิ่มช่องทางเข้าถึง สินเชื่อดิจิทัลกรุงไทยใจป้ำ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง จากปกติสมัครได้เพียงในแอป Krungthai NEXT เพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตยุคใหม่ไม่ว่าจะใช้แอปไหนเป็นหลักก็สามารถเข้าถึงบริการได้แบบครบวงจร ตอบโจทย์ในทุกมิติ สร้างโอกาสให้ผู้ยื่นขอสินเชื่อทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างครอบคลุม

วิธีกู้เงินผ่านแอปเป๋าตัง

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง กดเมนู บริการ จากหน้าแรกของแอปเป๋าตัง กดเมนู สมัครสินเชื่อออนไลน์ ในส่วนบริการธนาคาร/พันธมิตร จะปรากฏหน้าผลิตภัณฑ์สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำให้ระบุข้อมูล อาชีพ เงินเดือน วงเงินที่ต้องการขอ และเลือกจำนวนเดือนที่ผ่อนจ่าย

วิธีกู้เงินผ่านแอปเป๋าตัง

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตอบคำถาม และ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กดปุ่ม ยืนยัน ระบบจะให้ใส่รหัส PIN ของแอปฯ เป๋าตัง เพื่อยืนยันการให้ความยินยอมและส่งใบสมัครการขอสินเชื่อ

กรุงไทยใจป้ำเป๋าตัง 2

ระบบจะแสดงสถานะการสมัครให้ย้อนกลับไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ จากนั้นกดปุ่ม สถานะการสมัคร เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครสินเชื่อ ซึ่งจำเป็นต้อง อัปโหลดเอกสาร ภายในระยะเวลาที่กำหนด

กรุงไทยใจป้ำเป๋าตัง 3

เอกสารที่จำเป็นต้องอัปโหลด ได้แก่ สลิปเงินเดือน, เอกสารแสดงรายได้ และ Statement เมื่ออัปโหลดแต่ละรายการสำเร็จระบบจะแสดงไอคอนสีเขียวพร้อมกับแสดงผลส่งใบสมัครสำเร็จ

กู้เงินแอปเป๋าตัง ใช้เอกสารอะไรบ้าง

สำหรับเอกสารประกอบการสมัครให้แคปรูปภาพเอกสารเก็บไว้ในเครื่องเพื่อความสะดวกในการอัปโหลด ซึ่งเอกสารที่ควรเตรียมให้พร้อมก่อนสมัครขอสินเชื่อ ดังนี้

  • พนักงานรายได้ประจำให้เตรียม Statement ย้อนหลัง 3 เดือน, สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน
  • เจ้าของธุรกิจส่วนตัวหรือผู้ประกอบการรายย่อยให้เตรียม Statement ของธุรกิจส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน, หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่แสดงอายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

แนะนำ: วิธีสมัครกรุงไทยใจป้ำผ่านแอปฯ กรุงไทย Next

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • บุคคลที่มีสัญชาติไทย
  • มีรายได้ 15,000 บาท ขึ้นไป
  • อาชีพ พนักงานเอกชน, พนักงานรัฐ, ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
  • มีแอปฯ เป๋าตัง และ กรุงไทย Next บนมือถือ
คุณสมบัติกรุงไทยใจป้ำ

อัตราดอกเบี้ย

การคิดอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อดิจิทัลกรุงไทยใจป้ำแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ บุคลทั่วไปที่มีรายได้ประจํา คิดอัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี และ ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป คิดอัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี ภายใต้การกํากับปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี (effective rate)

หลังจากอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนแล้วให้รอผลการอนุมัติ ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง สามารถเช็คสถานะการสมัครได้ที่หน้าผลิตภัณฑ์ หากผ่านการพิจารณาจะมีข้อความ สินเชื่ออนุมัติแล้ว กรุณากดรับเงินสินเชื่อ ให้กดดำเนินการตามคำแนะนำจนมีสถานะข้อความสีเขียวว่า ลงนามสัญญาสำเร็จ

แหล่งอ้างอิง – กรุงไทย