วิธีลงทะเบียนตรวจ Covid-19 ฟรี สำหรับประกันสังคม

วิธีลงทะเบียนตรวจ Covid-19 ฟรี สำหรับประกันสังคม

ทิปไอที
ลิงก์ผู้สนับสนุน

ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้วิธีลงทะเบียนตรวจ Covid-19 ฟรี สำหรับประกันสังคม สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์ icntracking.com

วิธีลงทะเบียนตรวจ Covid-19 ฟรี

Self Screen covid 19
  • เข้าไปที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม แรงงานเราสู้ด้วยกัน >>คลิกที่นี่<<
  • ในแบบฟอร์มข้อมูลการตรวจคัดกรอง Self-Screen covid-19 ใส่ข้อมูลเลขบัตรประชาชน/พาสปอร์ตให้ถูกต้อง
  • คลิกปุ่มเช็คข้อมูลระบบ
  • จากนั้นระบบจะนำมายังหน้าแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงให้กรอกข้อมูลที่เป็นความจริง รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ เลขบัตรประชาชน, วันเดือนปีเกิด, ข้อมูลการติดต่อ, เพศ, ชื่อ-นามสกุล, สัญชาติ เป็นต้น
  • เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่มบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย

ผู้ที่มีสิทธิ์ตรวจ covid-19 ฟรี

  1. ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด
  2. ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีประวัติเคยติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
  3. ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเคยติดต่อสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง มีอาการป่วย มีไข้ เจ็บคอ ไอ หรืออาการอื่นๆ

ถ้าตรวจแล้วติดเชื้อต้องทำอย่างไร

หลังจากเข้ารับการตรวจเชื้อแล้วพบว่าผู้ประกันตนรายใดตรวจพบเชื้อโควิด-19 จะต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายในสังกัดสำนักงานประกันสังคม โดยผู้ประกันตนที่ติดเชื้อจะได้รับการรักษาฟรี ในโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ซึ่งมีอยู่จำนวน 81 แห่ง ที่มีความพร้อม มีเตียงรองรับกว่า 1,000 เตียง และมี HQ 200 กว่าเตียง

เข้าตรวจเชื้อ covid-19 ฟรีได้ที่ไหน

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตาม มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ฟรี โดยกระทรวงแรงงานประสานโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมมาให้บริการ ณ อาคากีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

อย่างไรก็ตามหากไม่สะดวกสามารถเข้ารับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิที่ได้เลือกไว้หรือสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนได้รับการตรวจอย่างรวดเร็ว และเป็นการช่วยแก้ปัญหาควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไปสู่วงกว้าง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

One thought on “วิธีลงทะเบียนตรวจ Covid-19 ฟรี สำหรับประกันสังคม

Comments are closed.