วิธีเรียงลําดับตัวเลขใน Excel ด้วยชุดข้อมูล Fill Series

Google NewsFollow Us

วิธีเรียงลําดับตัวเลขใน Excel แบบอัตโนมัติด้วยชุดข้อมูล Fill Series ไม่ต้องใช้สูตรรันเลข แค่กำหนดค่าเริ่มต้นและสิ้นสุดจากเลข 1 ถึง 1,000 หรือ ตามจำนวนลำดับที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้เมาส์ลากตามช่องเซลล์อีกต่อไป

Fill Series Excel คืออะไร

Fill Series หรือ ชุดข้อมูล เป็นฟังก์ชั่นจัดการข้อมูลบนโปรแกรม Microsoft Excel โดยการกำหนดตัวเลขให้เรียงลำดับจากค่าเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด เช่น การเรียงลำดับตัวเลขจากเลข 1 – 100 ไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขไปทีละช่องให้เสียเวลาหรือใช้เมาส์ลากไปตามช่องเซลล์และคอลัมน์ เพียงกำหนดค่าตัวเลขเริ่มต้นกับตัวเลขสิ้นสุดก็จะได้หมายเลขแถวแบบอัตโนมัติ

วิธีใช้ Fill Series เรียงลําดับตัวเลขใน Excel

การเรียงลําดับตัวเลขใน Microsoft Excel ด้วยชุดข้อมูล Fill Series ฉบับมือใหม่แบบง่ายๆ มีขั้นตอนดังนี้

  • พิมพ์ตัวเลขในช่องเซลล์ที่ต้องการเป็นจุดเริ่มต้น
  • คลิก Fill เลือก Series ตรงแถบเครื่องมือด้านบน
  • เลือกค่าให้เลขเรียงลำดับไปทิศทางใดและกำหนดตัวเลขสิ้นสุด
  • กดปุ่ม ตกลง ดูผลลัพธ์ ตัวเลขจะถูกเรียงลำดับให้อัตโนมัติ
วิธีเรียงลําดับตัวเลขใน Excel

ถ้าดูผลลัพธ์ช่อง A1 ในเอกสาร Excel จะเรียงลำดับตัวเลขในคอลัมน์แรกให้อัตโนมัติแบบไม่ต้องลากคลุมช่องเซลล์ให้นิ้วล็อกหรือใช้สูตรรันเลขแบบดั้งเดิม

วิธีใช้ Fill Series เรียงตัวเลข

การนำเครื่องมือ Fill Series (ชุดข้อมูล) มาใช้เรียงลำดับหมายเลขในเอกสาร Microsoft Excel นับเป็นเทคนิคที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานเอกสาร อาทิเช่น บันทึกรายรับรายจ่าย, จัดระเบียบข้อมูลแบบง่ายๆ ทั้งเครื่องมือ Fill Series รองรับการใช้งานบน Office 365 Excel 2010, 2013 และ 2016 เป็นต้น