วิธีทําบันทึกรายรับรายจ่ายใน Excel แบบง่ายๆ ใครก็ทำได้

Google NewsFollow Us

วิธีทําบันทึกรายรับรายจ่ายใน Excel ด้วยโปรแกรม Microsoft 365 สร้างแบบฟอร์มบัญชีการเงินของตัวเอง สำหรับใส่ข้อมูลรายรับและรายจ่ายในชีวิตประจำวันสามารถตรวจสอบประวัติทางการเงินย้อนหลังรวมถึงใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษีได้อีกด้วย

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel สร้างแบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย ถือเป็นความรู้พื้นฐานทางการเงินที่นำเอาความสามารถของเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกในการจดบันทึกข้อมูลพร้อมใส่สูตรคํานวณตัวเลข Excel ให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำ ไม่ต้องนั่งกดเครื่องคิดเลขให้เสียเวลาอีกต่อไป นอกจากนั้นแล้วข้อมูลยังถูกเก็บไว้บน Cloud สามารถแก้ไขหรือบันทึกข้อมูลในเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อดีของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายใน Excel

  • เอกสารหน้าตาเรียบง่าย ไม่เก่งเลขก็ใช้ได้
  • มีสูตรคํานวณตัวเลขที่แม่นยำ ลดข้อผิดพลาด
  • บันทึกหรือแก้ไขข้อมูลในเอกสารออนไลน์ได้ทุกเวลา
  • สร้างวินัยทางเงิน รู้จักเก็บออม ปรับวิธีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ก่อนจะเลื่อนผ่านดูขั้นตอนการทำบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยโปรแกรม Microsoft 365 เนื่องจากเป็นหลักการพื้นฐานในการเรียนรู้และนำต่อยอดประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์ได้ หากต้องการบันทึกรายรับรายจ่ายที่มีฟังก์ครบครันสามารถดาวน์โหลด ไฟล์ Saving Bot Excel ได้ฟรีจากธนาคารแห่งประเทศไทย

วิธีทําบันทึกรายรับรายจ่ายใน Excel

  • เปิดโปรแกรม Microsoft Excel สร้างเอกสารใหม่
  • พิมพ์ข้อมูล วันที่, รายการ, รายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือ
  • ใช้เมาส์ลากคลุมข้อมูลทั้งหมด เลือก จัดรูปแบบเป็นตาราง เพื่อความเป็นระเบียบ
create revenue expense table

สูตร Excel ทำบัญชีรายรับรายจ่าย

  • รายรับ – รายจ่าย เท่ากับ เงินคงเหลือ
  • คลิกที่คอลัมน์ คงเหลือ แถวที่ 2 ป้อนสูตร =[@รายรับ]-[@รายจ่าย]+SUM(E5)
  • กดปุ่ม Enter ก็จะได้ผลลัพธ์ในคอลัมน์ยอดเงินคงเหลือออกมาทุกแถว
วิธีทําบันทึกรายรับรายจ่ายใน Excel

หากเกิด Error ให้ตรวจสอบดูว่าเขียนสูตรถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะในคอลัมน์ คงเหลือ ต้องเพิ่มคำสั่ง SUM เข้าไปด้วย เพื่อให้ระบบนำตัวเลขมาคำนวณเท่านั้น

income and

ถ้าสังเกตดีๆ การทำบัญชีรายรับรายจ่ายใน Excel มีรูปแบบเหมือนกับ Google Sheets ซึ่งใช้สูตรคำนวณคล้ายกัน คือ การนำรายรับมาลบรายจ่ายจะได้ยอดเงินคงเหลือนั้นเอง

ปัจจุบันการออมเงินเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนอย่างน้อยควรทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองไว้คอยเตือนสติและควบคุมการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะคนที่ใส่ใจในรายละเอียดจะบันทึกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าน้ำค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และอีกมากมาย