ขยายเวลาลงทะเบียนโครงการ Co-Payment จ้างงานเด็กจบใหม่

ขยายเวลาเข้าร่วมโครงการ Co-Payment จ้างงานเด็กจบใหม่

การเงิน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

ข่าวดีสำหรับน้องๆนักเรียน นักศึกษาจบใหม่ที่กำลังหางานทำ กรมการจัดหางาน ขยายเวลาเข้าร่วมโครงการ Co-Payment จ้างงานเด็กจบใหม่ ออกไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งผู้จบการศึกษาใหม่และผู้ประกอบการ สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทั้ง iOS และ Android รวมถึงผ่านหน้าเว็บไซต์ จ้างงานเด็กจบใหม่

คุณสมบัติของเด็กจบใหม่ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ Co-Payment

 • มีสัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษา
  • ระดับปริญญาตรี
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 • มีอายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกินกว่า 25 ปี ซึ่งจบการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ Co-Payment ของผู้จบการศึกษาใหม่

 • เปิดเว็บไซต์ https://www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com
 • หากยังไม่ลงทะเบียนให้คลิกปุ่มลงทะเบียน
 • ยอมรับเงื่อนไขแล้วกดปุ่ม ตกลง
 • ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน
 • จากนั้นให้ไปที่หน้า ลงทะเบียน ผู้จบการศึกษาใหม่สมัครเข้าร่วมโครงการ
 • ป้อนหมายเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านให้ถูกต้อง
Co-Payment รัฐจ่ายครึ่ง เอกชนจ่ายครึ่ง

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ รัฐจ่ายครึ่ง เอกชนจ่ายครึ่ง

 • ปริญญาตรี ไม่เกิน 7,500 บาท
 • ปวส. ไม่เกิน 5,750 บาท
 • ปวช. ไม่เกิน 4,700
 • ม.6 ไม่เกิน 4,345 บาท

ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นเงื่อนไขสำหรับนายจ้างได้ปรับใหม่ให้เป็นไปตามข้อตกลงการจ้างงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง Co-Payment โดยไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดตามที่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง โดยรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินเดือนไม่เกิน 50% ต่อคนต่อเดือน และรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามวุฒิการศึกษา

ลิงก์ผู้สนับสนุน