ส่งอีเมลแบบ CC และ BCC คืออะไร ต่างกันอย่างไร

Google NewsFollow Us

เคยสงสัยไหมว่า ตัวอักษรย่อ CC และ BCC คืออะไร ความแตกต่างตามหลักการใช้งานอย่างถูกต้อง และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อกรอกแบบฟอร์มส่งเอกสารหรือจดหมายในอีเมลผ่านบริการต่างๆ

ซึ่งปกติผู้ใช้อีเมลส่วนมากจะไม่ค่อยสนใจรายละเอียดยิบย่อยในการส่งจดหมายก็แค่กรอกชื่อ Email address และ To ส่งถึงใครสักคน ตามความรู้พื้นฐานการใช้อีเมลทั่วไป ต่างจากกรณีทำงานในระดับบริษัท องค์กรไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ การส่งอีเมลทีละฉบับอาจเสียเวลาและไม่มีความเป็นมืออาชีพ ดังนั้นตัวเลือก CC และ BCC จึงมีประโยชน์อย่างมากในการบริหารจัดการอีเมลให้สามารถส่งจดหมายหรือสำเนาถึงบุคคลหลายๆคนพร้อมกันในครั้งเดียว

CC คืออะไร

อักษรย่อ CC มาจากคำว่า Carbon Copy คือ สำเนาถึง เป็นการส่งจดหมายหรือสำเนาแจ้งให้ทราบพร้อมกันหลายๆคน โดยคนที่ได้รับจดหมายไม่ต้องตอบกลับ เช่น จดหมายที่เขียนส่งต่อกัน, จดหมายโฆษณา, อีเมลประกาศแจ้งให้ทราบภายในองค์กรหรือบริษัท นอกจากนี้การส่งจดหมายด้วยตัวเลือก CC ผู้รับจะเห็นรายชื่ออีเมลทั้งหมดว่าจดหมายฉบับนี้ส่งถึงใครบ้าง

CC และ BCC คืออะไร

BCC คืออะไร

อักษรย่อ BCC ในอีเมลมาจากคำว่า Blind Carbon Copy คือ สำเนาลับถึง เป็นการส่งจดหมายถึงผู้รับหลายๆคนพร้อมกัน โดยที่ผู้รับบางคนจะไม่รู้ว่าจดหมายฉบับดังกล่าวส่งถึงใครบ้างตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ในรายละเอียดที่อยู่อีเมลจะเห็นแค่ชื่อผู้ส่งกับชื่อผู้รับที่รู้กันเท่านั้น ทำให้รายชื่อผู้รับที่ระบุไว้แบบเฉพาะจะถูกปิดเป็นความลับนั้นเอง

cc and bcc on gmail

CC และ BCC ต่างกันอย่างไร

การใช้ตัวเลือก CC และ BCC สามารถระบุที่อยู่อีเมลแบบเฉพาะเจาะจงได้ว่าต้องการส่งถึงใคร ถ้าเป็นจดหมายทั่วไปต้องการส่งให้ผู้รับหลายๆคนพร้อมกัน เลือกใช้แค่ CC ก็พอเพราะไม่ต่างจากการใช้ To ที่ผู้รับจะเห็นรายชื่อทุกคนที่ได้รับอีเมลไม่จำเป็นต้องตอบกลับ ยกเว้นได้ระบุชื่ออีเมลในช่อง BCC กรณีเป็นจดหมายสำคัญที่ผู้ส่งกับผู้รับรู้กันเท่านั้น โดยคนอื่นๆที่ได้รับจดหมายจะไม่เห็นบางรายชื่อที่ปกปิดไว้

ตัวอย่างการใช้ CC และ BCC ในอีเมล

outlook cc and bcc

คุณสมบัติ CC และ BCC มีให้เลือกใช้ในอีเมลทุกบริการ อาทิเช่น Outlook, Gmail, Yahoo ฯลฯ โดยทุกครั้งที่เขียนจดหมายในแบบฟอร์มส่งถึงผู้รับปลายทางจะมี 3 ตัวเลือกหลักๆ ได้แก่ To, CC และ BCC สามารถกดสลับหรือเพิ่มลงในแบบฟอร์มเพื่อใช้งานพร้อมกันได้

  • สำเนาถึง (CC) ป้อนชื่ออีเมล [email protected] กับ [email protected] จดหมายจะส่งถึงผู้รับตามที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ โดยผู้รับจดหมายไม่ต้องตอบกลับ
  • สำเนาลับถึง (BCC) ป้อนชื่ออีเมล [email protected] จดหมายถูกส่งถึงผู้รับเหมือนกัน แต่ผู้รับชื่อ sawatdka กับ sawatdkab ไม่รู้ว่าจดหมายฉบับนี้ถูกส่งให้ผู้รับชื่อ helloworld ด้วย (สงสัยจะมีเซอร์ไพรส์!)

CC และ BCC ในอีเมลอยู่ตรงไหน

บริการอีเมลส่วนใหญ่อย่าง Gmail, Outlook หรือ Yahoo ตัวเลือก CC และ BCC จะอยู่ในแบบฟอร์มเขียนส่งจดหมาย สังเกตได้จากช่องใส่ชื่อที่อยู่อีเมลในภาษาไทยจะเขียนว่า สำเนาถึง กับ สำเนาลับถึง