เรื่องน่าอ่านในหมวด Facebook

วิธีเพิ่มคำอธิบายใน Blogger เมื่อแชร์บทความไปยัง Facebook

การเขียนบทความที่มีประโยนช์ให้แก่ผู้อ่านแล้ว Meta Tags ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อ Blogger เพราะข้อมูลบางส่วนจะถูกหยิบยกไปเป็นคำอธิบาย Description แสดงผลบนหน้าค้นหาที่เรียกว่า Search Engine หรือการแบ่งปันข้อม อ่านต่อ