วิธีตั้งโอนสาย Android ในโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น

ไม่ว่างรับสาย ติดธุระสำคัญ วิธีตั้งโอนสาย Android ในโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น Samsung, Vivo หรือ Oppo เพื่อให้ระบบโอนสายอัตโนมัติไปยังมือถือเครื่องอื่นผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ตั้งค่าไว้

โทรศัพท์มือถือในระบบ Android สามารถตั้งค่าการโอนสาย (Call Forwarding) ในกรณีที่คุณงานยุ่งหรือกำลังติดธุระ เมื่อมีคนรู้จักโทรเข้ามาที่มือถือของคุณ แต่ยังไม่ว่างรับสายก็สั่งให้ระบบโอนสายเองไม่ต้องเปิดมือถือมานั่งกดให้เสียเวลา บางคนอาจถึงขั้นบล็อกเบอร์โทร นอกจากการตั้งค่าในอุปกรณ์แล้วยังมีบริการจากเครือข่ายมือถือ ais และ true เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

วิธีตั้งโอนสาย Android ในโทรศัพท์มือถือ

เปิดมือถือไปที่เมนูการ ตั้งค่า (Settings) เลือก การตั้งค่าการโทร (Call Settings) เลือกเมนู ตั้งค่าการโอนสาย (Call Forwording)

call forward settings

ตั้งค่าการโอนสายมีกี่ประเภท

ในหน้าการตั้งค่าการโอนสายโทรศัพท์มือถือจะมี 4 ตัวเลือก ดังนี้

  • โอนสายทุกครั้ง (Always forword)
  • โอนสายเมื่อสายไม่ว่าง (When busy)
  • โอนสายเมื่อไม่มีผู้รับ (When unanswered)
  • โอนสายเมื่อติดต่อไม่ได้ (When unreachable)
วิธีตั้งค่าโอนสาย

เมื่อเลือกรูปแบบการโอนสายแล้วให้ป้อน หมายเลขโทรศัพท์ แล้วกดปุ่ม Turn On ที่ต้องการโอนสายไปยังมือถือเครื่องอื่นหรือเบอร์บ้าน สำนักงาน เป็นต้น

ตั้งโอนสาย Samsung ทำอย่างไร

การตั้งค่าโอนสายในมือถือ Samsung Galaxy อยากให้โอนสายเองหรือเฉพาะเบอร์โทรที่กำหนด

เปิดแอปฯ โทรศัพท์ กดไอคอน แถบเมนู 3 จุด มุมขวาบนหน้าจอ เลือกหัวข้อ การตั้งค่า ระบบจะเปิดหน้าการตั้งค่าโทร เลื่อนลงมาด้าน กดที่เมนู บริการเสริม

ตั้งโอนสาย Samsung 1

หน้าบริการเสริม เลือกหัวข้อ การส่งต่อการโทร จากนั้นเลือกเมนู การโทรปกติ หรือ การโทรด้วยวีดีโอ

วิธีตั้งโอนสาย Android

ขั้นตอนสุดท้ายจะ 4 ตัวเลือกให้ตั้งค่าโอนสาย เช่น ส่งต่อเมื่อสายไม่ว่าง, ส่งต่อถ้าไม่ตอบรับ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ระบบโอนสายไปที่เบอร์นั้น กดปุ่ม เริ่มใช้งาน

ตั้งโอนสาย Samsung ทำอย่างไร

ปัจจุบันมือถือสมาร์ทโฟนเกือบทุกรุ่นล้วนมีระบบ Call Forwarding ติดเครื่องมาด้วย แต่การแสดผล UI อาจมีหน้าตาไม่เหมือนกันตามการออกแบบของผู้ผลิต ดังนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลเพราะเมนู ตัวเลือกต่างๆ แถบจะมีชื่อเรียกเหมือนกันทั้งหมด จึงไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด อีกทั้งยังมีตัวเลือกอื่นที่มาในรูปแบบแอปพลิเคชันมาพร้อมฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากมาย

แหล่งอ้างอิง – ฝ่ายสนับสนุน samsung