เกี่ยวกับเรา

Goodi3.com เป็นเว็บไซต์นำเสนอข่าวสาร สาระ ความรู้เทคโนโลยี ทิปไอที มือถือ รวบรวมเคล็ดลับการใช้งานโซเชียลมีเดียที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน อาทิ Facebook, Line, Instagram เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มากที่สุด เราจึงได้ลำดับการเขียนและภาพประกอบบทความแบบเข้าใจง่าย

ติดต่อสอบถาม หรือเสนอแนะ ติชม ได้ที่: info@goodi3.com