วิธีเช็ค แหล่งเงินกู้ออนไลน์ ตรวจสอบยังไงไม่ให้โดนหลอก

ก่อนวางแผนการการกู้เงิน วิธีเช็ค แหล่งเงินกู้ออนไลน์ เป็นเรื่องสำคัญเพื่อไม่ให้โดนหลอกอีกทั้งตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เปิดตัว BOT License Check ระบบการตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตหรือใบขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจของผู้ให้กู้ยืมเงินอย่างถูกต้อง

เนื่องจากในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจของไทยนั้นได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ผู้ประกอบการหรือธุรกิจหลายเล็ก พ่อค้าแม้ค้าย่อมได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน แต่การกู้เงินผ่านสถาบันการเงินนั้นทำได้ยากจึงต้องหันมาหาแหล่งเงินกู้ออนไลน์

วิธีเช็ค แหล่งเงินกู้ออนไลน์

ไปที่เว็บไซต์ BOT License Check ธนาคารแห่งประเทศไทย

BOT License Check Search

ค้นหาข้อมูล แหล่งเงินกู้ออนไลน์ โดยการพิมพ์ พิมพ์ ชื่อ-นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่ต้องการค้นหาเป็นภาษาไทย

วิธีเช็ค แหล่งเงินกู้ออนไลน์

จากนั้นระบบแสดงผลการอนุญาต/ขึ้นทะเบียน โดยแสดงข้อมูลทั้งสถานะ คงอยู่ และ สิ้นสุด นอกจากนี้เรายังสามารถเก็บเอกสารเพื่ออ้างอิงผลการตรวจสอบการอนุญาตและขึ้นทะเบียนของแหล่งเงินกู้ออนไลน์ที่ต้องการ โดยการกดปุ่ม ดาวน์โหลด ตรงมุมขวาของหน้าจอ

แนะนำ: วิธีเช็ครายชื่อมิจฉาชีพออนไลน์

BOT License Check

ดังนั้นการตรวจสอบ แหล่งเงินกู้ออนไลน์ ผ่านระบบ BOT License Check ของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงสามารถการันตีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง เพียงแต่เราจำเป็นต้องอ่านรายละเอียด ศึกษาข้อมูล และเงื่อนไขต่างๆให้ชัดเจนก่อนจะกู้ยืมเงินเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามาในภายหลัง

BOT License Check คืออะไร

ระบบตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย อาทิเช่น P-Loan, Nano Finance, e-Money โดยผู้ค้นหาสามารถดาวน์โหลดหนังสือแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐาน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

คู่มือการใช้งาน BOT License Check