เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ

วิธีเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ Gmail บันทึกเก็บไว้ในอีเมล

หากมีรายชื่ออีเมลที่ใช้ติดต่อเป็นจำนวนมาก วิธีเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ Gmail น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเก็บบันทึกข้อมูล Email เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน หรือคนรู้จักไว้อย่างเป็นระเบียบ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ปกติการส่ง Email ถึงคนที่รู้จักหรือมีที่อยู่อีเมลที่ติดต่อกันเป็นประจำ ระบบจะเก็บบันทึกรายชื่ออีเมลนั้นไว้อัตโนมัติ ในขณะเดียวกันเราสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ Gmail ร่วมกับบริการ Google Contacts ที่ซิงค์ข้อมูลได้ครอบคลุมทุกอุปกรณ์ทั้งบนคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค และมือถือ

ซึ่งลักษณะการทำงานคล้ายกับการบันทึกรายชื่อหมายเลขติดต่อในโทรศัพท์มือถือ รองรับทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สามารถบันทึกข้อมูลชื่อจริง นามสกุล เบอร์มือถือ ที่อยู่อีเมล เป็นต้น

วิธีเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ Gmail

เพิ่มรายชื่อติดต่อจากอีเมลที่ได้รับ

สำหรับอีเมลทุกฉบับที่ได้รับสามารถบันทึกรายชื่ออีเมลเก็บไว้เพื่อใช้ติดต่อกลับได้ทันที ขั้นตอนแรกให้เปิดเว็บไซต์ Gmail เลือกอีเมลที่ได้รับมาสักหนึ่งฉบับ ในหน้าอีเมลให้ นำเคอร์เซอร์วางเหนือชื่อผู้ส่ง จะมีหน้าต่างข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อแสดงขึ้นมา

เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ Gmail

ระบบ Gmail จะเปิดหน้าต่างรายชื่อติดต่อใหม่ทางด้านมุมขวาบนให้คลิกที่ Add to Contacts เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อในอีเมล หลังจาก เพิ่มในสมุดติดต่อสามารถกดปุ่ม Edit เพื่อแก้ไขข้อมูลบางอย่างได้ โดยข้อมูลจะถูกเก็บบันทึกไว้ใน Google Contacts

เพิ่มรายชื่อติดต่อใน Google Contacts

ในกรณีที่เราต้องการเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อด้วยตัวเองให้เปิดเว็บไซต์ Google Contacts คลิกเมนูด้านซ้าย สร้างรายชื่อ > เพิ่มรายชื่อติดต่อใหม่

Create New Contact

ในหน้า Create New Contact กรอกรายละเอียดสำคัญชื่อจริง นามสกุล บริษัท งาน เบอร์โทร อีเมล รวมถึงอัปโหลดรูปโปรไฟล์ จากนั้นกดปุ่ม บันทึก

New Contact

แนะนำ: เปลี่ยนชื่อ Gmail ทํายังไง ตั้งชื่อใหม่เพื่อใช้ส่งอีเมล

การเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ Gmail ช่วยให้เราสามารถค้นหารายชื่อที่ต้องการติดต่อได้สะดวกรวดเร็วผ่านบริการ Google Contacts นอกจากนี้เมื่อเขียนอีเมลใหม่เพียงแค่พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลไม่กี่ตัวอักษร ระบบจะดึงข้อมูลผู้ติดต่อที่บันทึกไว้มาแสดงให้เลือกพร้อมส่งอีเมลได้ทันที

ลิงก์ผู้สนับสนุน

Editorial Staff

บทความทั้งหมดเขียนและเรียบเรียงโดยกองบรรณาธิการ goodi3 ซึ่งอ้างอิงแหล่งที่มาชัดเจน ตลอดจนถ่ายทอดออกมาจากประสบการณ์ของผู้เขียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยี การเงิน ไลฟ์สไตล์ ฯลฯ เนื้อหาในบางบทความอาจตกยุคไปบ้าง แต่จะพยายามอัปเดตให้เป็นปัจจุบันอยู่สม่ำเสมอ