บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เปิดลงทะเบียน บัตรคนจน 2565 เพิ่มความรัดกุมมากขึ้น

การเงิน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

กระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียน บัตรคนจน 2565 ปรับคุณสมบัติใหม่ หลังจากเว้นระยะเวลาการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากว่า 3 ปี

ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทำให้โครงการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ประจำปี 2564 ต้องหยุดชะงักไป ซึ่งการลงทะเบียนรอบใหม่จะเปิดให้กลุ่มคนที่ตกหล่นหรือไม่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนสามารถลงทะเบียนได้ แต่ได้เพิ่มมาตราการป้องกันผู้แอบอ้างและปรับคุณสมบัติใหม่ให้รัดกุมมากขึ้น

คุณสมบัติการลงทะเบียน บัตรคนจน 2565

  • ผู้ลงทะเบียนมีรายได้ทั้งครอบครัวต้องไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี (ใช้แทนรายได้ส่วนบุคคล)

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  1. ค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 200 – 300 บาทต่อคนต่อเดือน
  2. ผู้พิการได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน
  3. ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน
  4. ส่วนลดค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
  5. ค่าเดินทางโดยสารสาธารณะ 500 บาทต่อคนต่อเดือน
  6. เพิ่มกำลังซื้อกลุ่มบัตรคนจนเดือนละ 200 บาท นาน 6 เดือน จนถึงสิ้นปี
วิธีเช็คเงินใน บัตรคนจน 2565

แนะนำ: วิธีเช็คเงินในบัตรคนจน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2564

ปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณ 13.6 ล้านคนทั่วประเทศ ดั้งการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ บัตรคนจน 2565 อาจมีคนเข้าร่วมโครงการมากขึ้น เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 อาจทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของหลายคนเปลี่ยนไป

ลิงก์ผู้สนับสนุน