อายุเท่าไหร่ เปิดบัญชีธนาคาร 2566 ต้องใช้อะไรบ้าง

เปิดบัญชีธนาคาร 2566 อายุเท่าไหร่ ต้องใช้อะไรบ้าง สำหรับน้องๆที่ต้องการเปิดบัญชีธนาคาร ในกรณีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขของธนาคาร แต่สามารถใช้สำเนาทะเบียนบ้านหรือได้รับการยินยอมโดยผู้ปกครองก็ทำได้ทันที

เนื่องจากในปัจจุบันดูเหมือนว่าเด็กรุ่นใหม่จะสามารถหาเงินได้ตั้งแต่อายุยังน้อย อีกทั้งการจ่ายเงิน รับโอน ต้องทำผ่านบริการของธนาคารที่ได้เปิดบัญชีไว้หรือระบบออนไลน์ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ดังนั้นธนาคารหลายแห่งได้ปรับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ให้เด็กอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปสามารถเปิดบัญชีธนาคารเป็นชื่อของตัวเองได้แล้ว

อายุเท่าไหร่ เปิดบัญชีธนาคาร 2566

อายุเท่าไหร่ เปิดบัญชี

เด็กเปิดบัญชีธนาคารไหนได้บ้าง

 • ธนาคารออมสิน
  • อายุต่ำกว่า 7 ปี – เปิดบัญชีในนามผู้ปกครองได้ หรือบัญชีเพื่อผู้เยาว์
  • อายุ 7 ปีขึ้นไป – เปิดบัญชีออมสินเป็นชื่อของตัวเอง
 • ธนาคารกสิกรไทย
  • อายุต่ำกว่า 12 ปี – เปิดบัญชีได้ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
  • อายุ 12 ปีขึ้นไป – เปิดบัญชีได้เอง
 • ธนาคารกรุงไทย
  • อายุต่ำกว่า 15 ปี – ต้องใช้บัตรประชาชนผู้ปกครองในการเปิดบัญชี
  • อายุ 15 ปีขึ้นไป – เปิดบัญชีกรุงไทยได้เอง
 • ธนาคารกรุงเทพ
  • อายุต่ำกว่า 15 ปี – ต้องใช้บัตรประชาชนผู้ปกครองในการเปิดบัญชี
  • อายุ 15 ปีขึ้นไป – เปิดบัญชีได้ด้วยตนเอง
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • อายุต่ำกว่า 15 ปี – ต้องใช้บัตรประชาชนผู้ปกครองในการเปิดบัญชี
  • อายุ 15 ปีขึ้นไป – เปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ได้ด้วยตนเอง

แนะนำ: วิธีปรับวงเงินเป็น 0 ธนาคารกรุงเทพ

เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ เปิดบัญชี

เอกสารสำคัญที่ต้องใช้

 • สำเนาทะเบียนทั้งของผู้เยาว์และผู้ปกครอง
 • ผู้เยาว์ไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้สูติบัตรแทน
 • ผู้เยาว์ที่มีบัตรประชาชนแล้วให้นำมาพร้อมสำเนา
 • ผู้ปกครองจำเป็นต้องนำบัตรประชาชนไปด้วย หากเงื่อนไขของธนาคารบางแห่งต้องให้ผู้ปกครองเปิดบัญชีพร้อมกัน

เด็กเปิดบัญชีธนาคารได้ไหม

ปัจจุบันเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 7 – 15 ปี สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้เองตามเงื่อนไขของธนาคารแต่ละแห่งที่ได้กำหนดไว้ ในกรณีต้องการทำบัตร ATM โดยเจ้าของบัญชีต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป

อายุ 14 เปิดบัญชีได้ไหม

สำหรับน้องๆที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไป สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้ อาทิ กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, กรุงเทพ, กรุงไทย และออมสิน