สินเชื่อไทรทอง ออมสิน 2565 เปิดลงทะเบียนวันไหน

เช็กเงื่อนไข GSB Saithong สินเชื่อไทรทอง ออมสิน 2565 เปิดลงทะเบียนวันไหน ใช้เวลากี่วันอนุมัติ กับวงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท เพื่อแบ่งเบาภาระสำหรับผู้สมัครขอสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบช่วงโควิด

สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล เป็นอีกหนึ่งช่องทางการเข้าถึงเงินกู้ถูกกฎหมายจากธนาคารออมสิน เพื่อเสริมภาพคล่องทางการเงินในช่วงที่ยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ทั้งด้านอุปโภคบริโภค การประกอบอาชีพ รวมถึงสามารถนำไปชำระหนี้จากสถาบันการเงินอื่น ให้วงเงินให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 25 ปี

สินเชื่อไทรทอง ออมสิน 2565 เปิดลงทะเบียนวันไหน

 • เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 เมษายน 2565
 • อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปี
สินเชื่อไทรทอง ออมสิน 2565

การสมัครยื่นขอสินเชื่อ

 • อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน
 • วงเงินกู้ระยะยาว (LT) ต้องสมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นของธนาคารเพิ่มอีกอย่างน้อย 2 ประเภท อาทิเช่น บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด, ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ
 • กรณีไม่มีมือถือให้สมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นของธนาคารตามที่กำหนดทดแทนได้

อัตราดอกเบี้ย

เฉพาะวงเงินกู้ระยะยาว (LT) ที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

gsb saithong ดอกเบี้ย

หมายเหตุ

 • ปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น วงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี เงินงวดปีที่ 1-2 = 5,000 บาท ปีที่ 3 เป็นต้นไป = 7,800 บาท
 • กรณีผ่อนต่ำล้านละ 5,000 บาท เฉพาะลูกค้าที่เลือกใช้อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น และมีระยะเวลาตามสัญญากู้มากกว่า 2 ปี

ระยะเวลาชำระคืน

ระยะเวลาชำระไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
 • กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี

สินเชื่อไทรทอง เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นขอสินเชื่อไว้ครอบคลุมเกือบทุกอาชีพที่มีรายได้แน่นอน เพื่อจุดประสงค์ของการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ดังนั้นลูกค้าธนาคารออมสินหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจควรอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนก่อน หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้าน

แหล่งอ้างอิง – gsb