สินเชื่อเพื่อคุณออมสิน 2565 สมัครยังไง กี่วันอนุมัติ

Google NewsFollow Us

ธนาคารออมสิน เปิดตัวบริการทางการเงิน สินเชื่อเพื่อคุณออมสิน 2565 พร้อมช่องทางลงทะเบียนจองสิทธิ์ สำหรับอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่ 10,000 บาท สมัครยื่นขอสินเชื่อให้วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกันหรือคนค้ำประกัน

สินเชื่อเพื่อคุณ (GSB Loan For You) เป็นบริการทางการเงินของธนาคารออมสิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันรวมทั้งใช้เพื่อฟื้นฟูอาชีพต่อยอดธุรกิจหลังสถานการณ์ Covid-19 ซึ่งจุดเด่นของสินเชื่อตัวนี้ไม่ต้องมีหลักประกันในการยื่นสมัคร เงื่อนไขน้อย ดอกเบี้ยต่ำ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้มากขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้
  • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
  • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
สินเชื่อเพื่อคุณออมสิน 2565

สำหรับลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว โดยมีระยะเวลายื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

เอกสารประกอบการขอกู้

  • ผู้มีอาชีพอิสระ
    • เอกสารแสดงการประกอบอาชีพ เช่น ภาพถ่ายปัจจุบันกิจการต้องมีผู้ขอกู้ร่วมอยู่ในภาพ /ภาพ Page ขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น
  • ผู้มีรายได้ประจำ
    • สลิปเงินเดือนล่าสุด และ Statement เดือนล่าสุด

วิธีสมัคร สินเชื่อเพื่อคุณออมสิน 2565

การสมัครสินเชื่อเพื่อคุณอยู่ในรูปแบบการจองสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน คลิกที่นี่ โดยผู้ที่สนใจสามารถกดปุ่ม ลงทะเบียนจองสิทธิ์ อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ยอมรับข้อตกลง

สมัคร GSB Loan For You

จากนั้นกรอก เลขบัตรประชาชน ประเภทลูกค้าเลือกอาชีพอิสระหรืออาชีพรายได้ประจำ กดปุ่ม ตรวจสอบ

gsbloan4u แบบฟอร์ม

หากผ่านมาตรฐานที่ธนาคารกำหนดจะเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มข้อมูลให้กรอกข้อมูลบุคคลตามจริง อัปโหลดเอกสาร เลือกสาขาของธนาคารออมสินที่ประสงค์ขอกู้ โดยปกติให้เลือกสาขาใกล้บ้าน กดปุ่ม ยืนยัน

สินเชื่อเพื่อคุณกี่วันอนุมัติ

หลังจากลงทะเบียนจองสิทธิ์แล้ว การพิจารณาอนุมัติจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชั่น MyMo และข้อความตอบกลับอัตโนมัติ (SMS) เท่านั้น

ผู้ที่ลงทะเบียนไว้และผ่านการอนุมัติให้ดำเนินการทำสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) ผ่านแอปฯ MyMo ภายในระยะเวลาที่กำหนด

แนะนำ: วิธีซื้อสลากออมสินผ่านแอปฯ MyMo

อัตราดอกเบี้ยและการชำระงวด

สินเชื่อเพื่อคุณคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน) ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)

GSB Loan For You ดอกเบี้ย

ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน

กรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนดจะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน

ปกติแล้วบริการสินเชื่อส่วนใหญ่ของธนาคารออมสินจะมีขั้นตอนและเงื่อนไขหยิบย่อยมากมาย แต่สำหรับสินเชื่อเพื่อคุณได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆ แต่จำกัดวงเงินกู้สูงสุดแค่ 30,000 บาท โดยมีระยะเวลาของโครงการถึงสิ้นปี 2565 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่าน Call Center 1115 และ 1143 หรือไปสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

แหล่งอ้างอิง – ธนาคารออมสิน