5 อันดับ สินเชื่อออมสิน 2565 สู้ภัยโควิด-19

หากกำลังมองหาแหล่งเงินกู้ถูกกฏหมายคัดมาเฉพาะ 5 อันดับ สินเชื่อออมสิน 2565 สู้ภัยโควิด-19 ที่มีให้เลือกยื่นกู้เงินบนแอปฯ MyMO ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ หรือสะดวกเดินทางไปติดต่อที่สาขาใกล้บ้านก็ได้เช่นกัน

สินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 แหล่งเงินกู้ ถูกกฏหมาย ทางออกสำหรับคนที่ต้องการเงินด่วน เพื่อเพิ่มสถาพคล่องทางการเงินหรือประคับประคองธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ ไม่ต้องเสี่ยงกับเงินกู้นอกระบบ ไม่มีค่ามัดจำหรือให้โอนค่าธรรมเนียมก่อน

ปัจจุบันการยื่นขอสินเชื่อสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ซึ่งธนาคารออมสินก็มีบริการ MyMo แอปโมบายแบงกิ้ง ที่ใช้ทำธุรกรรมทางการเงิน อาทิ โอนเงิน จ่ายบิล เติมเงิน ขอสินเชื่อได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

5 อันดับ สินเชื่อออมสิน 2565

1.สินเชื่อไทรทอง

gsb saithong สินเชื่อออมสิน 2565

สินเชื่อไทรทอง เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่กำหนดคุณสมบัติของบุคคลทั่วไปที่ยื่นขอสินเชื่อไว้ครอบคลุมเกือบทุกอาชีพ เพื่อจุดประสงค์ของการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ด้านอุปโภคบริโภค การประกอบอาชีพ รวมถึงสามารถนำไปชำระหนี้ โดยให้วงเงินให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 25 ปี

คุณสมบัติผู้กู้

 • บุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • การกู้เงินแบบไม่มีหลักประกันมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
  • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุการทำงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 เมษายน 2565

2.สินเชื่อห่วงใย 2565

GSB สินเชื่อห่วงใย MyMo

สินเชื่อห่วงใย วงเงินกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำ เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปฯ MyMo บนมือถือ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา ไม่ต้องมีหลักประกันหรือคนค้ำประกัน หวังช่วยเหลือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเม็ดเงินหมุนเวียนใช้สอยเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน

คุณสมบัติผู้กู้

 • ผู้มีสิทธิขอกู้เงินต้องมี อายุ 20 ปีบริบูรณ์, สัญชาติไทย
 • กู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน ไม่ต้องมีคนค้ำ
 • ดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.35% ต่อเดือน
 • ไม่ต้องผ่อนชำระ 6 งวดแรก และ กำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 2 ปี

3.สินเชื่อสร้างงาน

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ธนาคารออมสิน

โครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อประเภท เงินกู้ระยะยาว (L/T) สำหรับประชาชนที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพหรือเสริมสภาพคล่องในการทำธุรกิจต่างๆ สามารถยื่นกู้ได้สูงสุด 3 แสนบาท ในกรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน

คุณสมบัติผู้กู้

 • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 • เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ผู้ขับขี่รถสาธารณะ

ทั้งนี้มีวงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสิน โดยจะต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด

4.สินเชื่อ Street Food

สินเชื่อ Street Food ออมสิน

สินเชื่อ Street Food เป็นสินเชื่อประเภท ธุรกิจ มุ่งหวังช่วยต่อทุนให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารริมทาง จำหน่ายเครื่องดื่ม รถเข็นอาหาร พ่อค้าแม่ค้าแผงลอย ร้านค้าขนาดเล็ก เพื่อให้กิจการมั่นคงและขับเคลื่อนต่อไปได้ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 สามารถลงทะเบียนหรือติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้กู้

 • บุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย
 • นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • เป็นผู้ประกอบการขายอาหาร เครื่องดื่ม ดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สถานประกอบการต้องอยู่ใกล้กับสาขาธนาคารออมสินที่รับเรื่องขอกู้ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบกิจการ/สถานประกอบการของผู้ขอกู้ได้
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานที่ประกอบการแน่นอน สามารถติดต่อได้

5.สินเชื่อรายวัน MyMo

MyMo ออมสิน

สินเชื่อรายวัน สำหรับพ่อค้าแม้ค้า และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการกู้ยืมเงินรายวัน วงเงินสูงสุด 20,000 บาท ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ โดย ผู้ประกอบการรายเล็ก สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่าย ลดขั้นตอนยุ่งยาก ตอบรับกับนโนบายของรัฐที่ต้องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยคิดดอกเบี้ยรายวันตามยอด

อย่างไรก็ตามการปล่อยสินเชื่อรายวันของธนาคารออมสิน คาดการณ์ว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในปี 2565 เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในและพัฒนาระบบของแอปพลิเคชัน MyMo รวมทั้งต้องหาพาร์ทเนอร์ที่สามารถดำเนินการเก็บเงินได้ทุกที่ทั่วประเทศ

สรุป

ธนาคารออมสินก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ปล่อยสินเชื่อออกมามากมายในช่วงปีที่ผ่านมา หลังจากโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและธุรกิจต่างๆ โดยเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการในการลงทะเบียนและยื่นขอสินเชื่อผ่านแอปฯ MyMO ลดความเสี่ยง เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในยุคนิวนอร์มอล

แหล่งอ้างอิง – gsb.or.th