Home Loan สินเชื่อบ้าน CIMB

สินเชื่อบ้าน CIMB อนุมัติยากไหม ดอกเบี้ยเท่าไหร่

การเงิน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

อยากสร้างบ้านแต่ไม่รู้จะกู้เงินที่ไหน Home Loan อีกหนึ่งสินเชื่อบ้าน CIMB ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ อนุมัติไม่ยากแค่สงเอกสารครบ พร้อมตารางเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย เลือกผ่อนชำระด้วยยอดเงินที่เท่ากันทุกเดือน

Home Loan เป็นสินเชื่อซื้อบ้าน จากธนาคาร CIMB THAI ไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่ บ้านมือสอง บ้านทุกโครงการ หรือปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง เพราะบ้านคือจุดเริ่มต้นของทุกคนในครอบครัว พร้อมให้วงเงินสูง อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.49% กู้ได้หมดทั้งพนักงานประจำและเจ้าของกิจการ

จุดเด่น สินเชื่อบ้าน CIMB ปี 2565

 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.49%
 • ฟรีค่าประเมิณ ราคาหลักทรัพย์, ค่าดำเนินการสินเชื่อ
 • สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่าหลักประกัน ไม่เกิน 95% ของราคาประเมิน
 • สมัครผ่านระบบออนไลน์ กรอกแบบฟอร์ม คลิกที่นี่

สมัครสินเชื่อบ้าน CIMB ต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้าง

 • ชื่อ-นามสกุลจริง
 • อาชีพ
 • เบอร์โทรศัพท์และอีเมล
 • รายได้ต่อเดือน
 • จังหวัดของสินทรัพย์
 • ภาระที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือน
CIMB

เอกสารประกอบการสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน
 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • พนักงานเงินเดือน อายุ 21 – 62 ปี
  • รายได้ 15,000 บาท/เดือน
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุ 25 – 62 ปี
  • รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
 • บุคคลสัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 • อายุงานการทำงาน 6 เดือน หรือ 1 ปีขึ้นไป
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการต้องมีอายุงาน 2 ปีขึ้นไป
สินเชื่อบ้าน CIMB

แนะนำ: 5 ช่องทางกู้เงินด่วน สำหรับมนุษย์เงินเดือน


เอกสารหลักประกัน

 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน
  • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า / สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
  • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/สำเนาใบจอง/สำเนาใบเสนอราคา
 • สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง
  • สำเนาแบบแปลนการก่อสร้าง, สัญญาก่อสร้าง, ใบยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน, ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน (สามารถยื่นภายหลังได้ไม่เกินวันที่จดจำนอง)

สินเชื่อบ้าน CIMB อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่

Home Loan CIMB

สำหรับพนักงานประจำรายได้ 15,000 บาท หรือ เจ้าของกิจการรายได้ 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย คำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี MRR ไม่เกิน 7.35% ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยสามารถเปลี่ยนแปลงต่างกันไปขึ้นกับจำนวนปี วงเงินที่กู้ และสัดส่วนของวงเงินเทียบกับหลักประกัน สามารถดูภาพตารางเปรียบเทียบด้านล่างนี้

สินเชื่อบ้าน CIMB อนุมัติยากไหม

โฮมโลนฟอร์ยู สินเชื่อบ้าน CIMB อนุมัติไม่ยาก หลังจากกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และส่งเอกสารครบ ทางธนาคารจะใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 1 สัปดาห์ เร็วที่สุดประมาณ 3 วัน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่อาจสอบถามข้อมูลหรือขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนอนุมัติ

ลิงก์ผู้สนับสนุน