สินเชื่อบ้าน CIMB อนุมัติยากไหม ดอกเบี้ยเท่าไหร่

อยากสร้างบ้านแต่ไม่รู้จะกู้เงินที่ไหน Home Loan อีกหนึ่งสินเชื่อบ้าน CIMB ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ อนุมัติไม่ยากแค่สงเอกสารครบ พร้อมตารางเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย เลือกผ่อนชำระด้วยยอดเงินที่เท่ากันทุกเดือน

Home Loan เป็นสินเชื่อซื้อบ้าน จากธนาคาร CIMB THAI ไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่ บ้านมือสอง บ้านทุกโครงการ หรือปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง เพราะบ้านคือจุดเริ่มต้นของทุกคนในครอบครัว พร้อมให้วงเงินสูง อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.49% กู้ได้หมดทั้งพนักงานประจำและเจ้าของกิจการ

จุดเด่น สินเชื่อบ้าน CIMB ปี 2565

 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.49%
 • ฟรีค่าประเมิณ ราคาหลักทรัพย์, ค่าดำเนินการสินเชื่อ
 • สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่าหลักประกัน ไม่เกิน 95% ของราคาประเมิน
 • สมัครผ่านระบบออนไลน์ กรอกแบบฟอร์ม คลิกที่นี่

สมัครสินเชื่อบ้าน CIMB ต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้าง

 • ชื่อ-นามสกุลจริง
 • อาชีพ
 • เบอร์โทรศัพท์และอีเมล
 • รายได้ต่อเดือน
 • จังหวัดของสินทรัพย์
 • ภาระที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือน
สมัครสินเชื่อบ้าน CIMB

เอกสารประกอบการสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน
 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • พนักงานเงินเดือน อายุ 21 – 62 ปี
  • รายได้ 15,000 บาท/เดือน
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุ 25 – 62 ปี
  • รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
 • บุคคลสัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 • อายุงานการทำงาน 6 เดือน หรือ 1 ปีขึ้นไป
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการต้องมีอายุงาน 2 ปีขึ้นไป
สินเชื่อบ้าน CIMB

แนะนำ: 5 ช่องทางกู้เงินด่วน สำหรับมนุษย์เงินเดือน


เอกสารหลักประกัน

 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน
  • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า / สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
  • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/สำเนาใบจอง/สำเนาใบเสนอราคา
 • สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง
  • สำเนาแบบแปลนการก่อสร้าง, สัญญาก่อสร้าง, ใบยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน, ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน (สามารถยื่นภายหลังได้ไม่เกินวันที่จดจำนอง)

สินเชื่อบ้าน CIMB อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่

ดอกเบี้ย Home Loan CIMB

สำหรับพนักงานประจำรายได้ 15,000 บาท หรือ เจ้าของกิจการรายได้ 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย คำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี MRR ไม่เกิน 7.35% ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยสามารถเปลี่ยนแปลงต่างกันไปขึ้นกับจำนวนปี วงเงินที่กู้ และสัดส่วนของวงเงินเทียบกับหลักประกัน สามารถดูภาพตารางเปรียบเทียบด้านล่างนี้

สินเชื่อบ้าน CIMB อนุมัติยากไหม

โฮมโลนฟอร์ยู สินเชื่อบ้าน CIMB อนุมัติไม่ยาก หลังจากกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และส่งเอกสารครบ ทางธนาคารจะใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 1 สัปดาห์ เร็วที่สุดประมาณ 3 วัน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่อาจสอบถามข้อมูลหรือขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนอนุมัติ