เช็คคุณสมบัติ สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ BBL กรุงเทพ

Google NewsFollow Us

มนุษย์เงินเดือน อาชีพอิสระ เช็คคุณสมบัติ สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ วงเงินพร้อมใช้ สำรองไว้ยามจำเป็นจากธนาคารกรุงเทพ สมัครง่าย ไม่กี่วันอนุมัติ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท

บัวหลวงอุ่นใจ เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารกรุงเทพ (bangkok bank) สำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือน และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ วงเงินพร้อมใช้สูงสุด 3 เท่าของรายได้ ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน สมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด

เช็คคุณสมบัติ สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

  • อายุระหว่าง 20 – 59 ปี, สัญชาติไทย
  • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพและทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
เช็คคุณสมบัติ สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

เอกสารที่ต้องใช้

  • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
  • บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
  • หน้าบัตรบีเฟิสต์ของผู้ขอสินเชื่อที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อบัวหลวง

อัตราดอกเบี้ย

สำหรับอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบัวหลวง กำหนดเพดานดอกเบี้ย รวมค่าปรับเท่ากับ 25% กรณีผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกิน 3% ต่อปี ของยอดเงินต้นที่ค้างชำระทั้งจำนวน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ย BBL

หลังจากได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร ผู้สมัครขอสินเชื่อสามารถเบิกเงินสดได้ทันทีด้วยบีเฟิสต์ สมาร์ท ฟรีค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อบัวหลวงผ่านเครื่อง ATM ธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ

แนะนำ: เงินเดือนหมื่นต้นๆ กู้เงินที่ไหนได้บ้าง

สรุป

สินเชื่อบัวหลวง เป็นเงินกู้ส่วนบุคคลที่ให้บริการแก่ลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพและมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป จุดประงค์ของบริการเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระสบายเริ่มต้นที่ 500 บาท อย่างไรก็ดีก่อนสมัครขอสินเชื่อควรอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน

แหล่งอ้างอิง – bangkokbank