สมุดบัญชีหาย กรุงไทย กสิกร กรุงเทพ ต้องทำยังไงบ้าง

แนวทางการแก้ไขปัญหา สมุดบัญชีหาย ไม่ว่าจะเป็นสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย กสิกร กรุงเทพ และไทยพาณิชย์ ข้อควรปฏิบัติที่ควรรู้ต้องทำยังไงบ้าง ต้องแจ้งความไหม รวมถึงการเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ดำเนินการกับธนาคารที่ได้เปิดบัญชีไว้

ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตจากเดิมต้องนำสมุดบัญชีไปที่ธนาคารเพื่อฝาก ถอน หรือโอนเงิน แต่ปัจจุบันไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วเพราะสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือได้ทันที รวมถึงบริการบัญชีเงินฝาก e-Saving อย่างไรก็ตามสมุดบัญชีธนาคารยังคงมีความสำคัญทั้งใช้เป็นเอกสารและหลักฐานในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของธนาคาร

ปกติแล้วถ้าสมุดบัญชีธนาคารหายต้องเตรียมเอกสารเป็นหลักฐานทั้งข้อมูลบัตรประชาชน ใบแจ้งความ หรือบัตร ATM เพื่อนำไปดำเนินการที่สาขาธนาคารที่ได้เปิดบัญชีไว้


สมุดบัญชีกรุงไทยหาย

สมุดบัญชีหาย กรุงไทย

หากสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยหายอย่างแรกที่ต้องทำก่อนเลย คือ ให้แจ้งความที่สถานที่ตำรวจในพื้นที่แล้วนำใบแจ้งความพร้อมบัตรประชาชน ติดต่อขอสมุดบัญชีเล่มใหม่ได้ที่ธนาคารกรุงไทย

วิธีขอสมุดบัญชีเล่มใหม่

 • แจ้งความสมุดบัญชีธนาคารหาย เพื่อรับใบแจ้งความ
 • นำใบแจ้งความและบัตรประชาชน ติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยกับสาขาที่เปิดบัญชีไว้
 • ชำระค่าธรรมเนียมออกสมุดใหม่ 50 บาท

สมุดบัญชีหาย กรุงเทพ

หากสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพหายจะต้องไปแจ้งความก่อนแล้วรีบติดต่อธนาคารกับสาขาที่เปิดบัญชีไว้ ซึ่งการแจ้งความต้องระบุประเภทของบัญชีเงินฝาก สาขาเจ้าของบัญชี หากจำเลขที่บัญชีได้ให้ระบุไว้ด้วย

สมุดบัญชีหาย กรุงเทพ

เอกสารที่ต้องใช้

 • แจ้งความสมุดบัญชีหายที่สถานีตำรวจ เพื่อรับใบแจ้งความ
 • นำใบแจ้งความและบัตรประชาชน ติดต่อที่ธนาคารกรุงเทพกับสาขาที่เปิดบัญชีไว้
 • ชำระค่าธรรมเนียมออกสมุดใหม่ 100 บาท

ในกรณีบัญชีธนาคารผูกไว้กับแอป Bualuang mbanking ควรนำโทรศัพท์ไปด้วย เพื่อเป็นการยืนยันอีกขั้นความเป็นเจ้าของบัญชีตัวจริง

สมุดบัญชีกสิกรหาย

ธนาคารกสิกรไทยได้ปรับเปลี่ยนและลดขั้นตอนการขอสมุดบัญชีเล่มใหม่ในกรณีที่สมุดบัญชีหาย โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งความ แต่ให้ติดต่อธนาคารสาขาที่เปิดบัญชีไว้

สมุดบัญชีหาย กสิกร

วิธีขอสมุดบัญชีกสิกรเล่มใหม่

 • บัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ) ติดต่อธนาคารกสิกรไทย สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียม 50 บาท สำหรับออกสมุดเล่มใหม่

นอกจากนี้ธนาคารกสิกรไทยยังมีบริการผ่านแอป K Plus ตัวเลือกเปิดบัญชี e-Saving ไม่ต้องไปที่สาขา ไม่ต้องมีสมุดคู่ฝาก สามารถฝากเงิน โอนเงิน หรือถอนเงินไม่ต้องมีบัตรก็ยังได้

ไทยพาณิชย์ สมุดบัญชีหาย

ไทยพาณิชย์ สมุดบัญชีหาย

ในกรณีสมุดบัญชี SCB หาย ไม่ต้องแจ้งความ แต่ให้รีบติดต่อพนักงานหรือธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใกล้บ้านเพื่อขอออกสมุดบัญชีเงินฝากเล่มใหม่ได้ทันที

เอกสารที่ต้องใช้

 • บัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ) ติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา
 • ค่าธรรมเนียม 100 บาท สำหรับออกสมุดเล่มใหม่

ซึ่งทางธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แจ้งรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน บนหน้าเว็บไซต์ www.scb.co.th

ออมสิน สมุดบัญชีหาย

ออมสิน สมุดบัญชีหาย

สำหรับลูกค้าธนาคารออมสินเมื่อทำสมุดบัญชีหายต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในพื้นที่แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาธนาคารที่เปิดบัญชี

เอกสารที่ต้องใช้

 • ใบแจ้งความสมุดบัญชีธนาคารหาย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • เอกสารข้อมูลบัตรประชาชน ติดต่อสาขาที่เปิดบัญชี
 • ชำระค่าธรรมเนียมออกสมุดใหม่ 50 บาท

กรุงศรี สมุดบัญชีหาย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นอีกหนึ่งธนาคารที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความในการออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ ในกรณีที่สมุดบัญชีหายโดยสามารถติดต่อที่สาขาธนาคารที่ไหนก็ได้ตามความสะดวก

กรุงศรี สมุดบัญชีหาย

วิธีขอสมุดบัญชีกรุงศรีเล่มใหม่

 • บัตรประชาชน ติดต่อธนาคารกรุงศรีฯ ทุกสาขา
 • ค่าธรรมเนียม 100 บาท สำหรับออกสมุดเล่มใหม่

แนะนำ: อายุเท่าไหร่ เปิดบัญชีธนาคารได้

แม้ปัจจุบันธนาคารหลายแห่งจะลดขั้นตอนและปรับเปลี่ยนวิธีการขอสมุดบัญชีใหม่ หากลูกค้าทำสมุดบัญชหายโดยไม่ต้องติดต่อแจ้งความที่สถานีตำรวจ แต่เพื่อความปลอดภัยควรไปแจ้งความก่อนจะได้มีเอกสารเป็นหลักฐานไว้ยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีและป้องกันการถูกแอบอ้างจากบุคคลอื่น

สมุดบัญชีธนาคารหายต้องแจ้งความไหม

สมุดบัญชีธนาคาร (Book Bank) เป็นเอกสารสำคัญที่มีข้อมูลทางการเงินและข้อมูลส่วนตัว หากทำสมุดบัญชีหายจำเป็นต้องแจ้งความกับตำรวจเพื่อขอเอกสารใบแจ้งความแล้วนำไปยื่นกับธนาคารให้ออกสมุดบัญชีเล่มใหม่