สินเชื่อสวัสดิการ ออมสิน ไม่ต้องมีคนค้ำ ใครกู้ได้บ้าง

Google NewsFollow Us

เช็กเงื่อนไขและคุณสมบัติ สินเชื่อสวัสดิการ สู้ภัยโควิด 2565 จากธนาคารออมสิน ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ใครกู้ได้บ้าง พร้อมให้วงเงินกู้สูงสุด 5 แสนบาท เพื่อใช้เป็นการอุปโภคบริโภค หรือชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ ผ่อนนาน 10 ปี

สินเชื่อ GSB Loan Covid หรือจะเรียกว่า สินเชื่อข้าราชการ เป็นบริการสำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, องค์กรอิสระ และองค์การมหาชนที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน โดยมีจุดประสงค์เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินสู้ภัยโควิดทั้งในการอุปโภคบริโภคหรือชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร ใครกู้ได้บ้าง

  • มีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
  • มีอายุ 21- 60 ปี สัญชาติไทย เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • บุคลากรในหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์กรอิสระ / องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน
  • ณ วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย GSB Loan Covid

แนะนำ: 5 อันดับ สินเชื่อออมสิน 2565 สู้ภัยโควิด

ข้อควรรู้

  • ปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)
  • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นที่มิได้กล่าวไว้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้

สินเชื่อสวัสดิการ สู้ภัยโควิด สมัครยังไง

สำหรับคนที่สนใจบริการสินเชื่อ สู้ภัยโควิด สามารถลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์บนเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน โดยกรอกข้อมูลตามจริงให้ครบถ้วน เลือกเวลาที่สะดวกติดต่อ กรณีเจ้าหน้าธนาคารติดต่อกลับไปเพื่อสอบถามระเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายให้มายื่นเอกสารที่สาขาธนาคารใกล้บ้าน สมัครบริการ ระยะเวลาโปรโมชัน จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

สินเชื่อสวัสดิการ ออมสิน

นับเป็นอีกหนึ่งบริการสินเชื่อข้าราชการจากธนาคารออมสินที่มีจุดประสงค์ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบุคลากรในหน่วยงานราชการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แม้ว่าสถานการณ์ภาพรวมกำลังดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาด้านการเงินก็ยังคงต้องหาทางแก้ไขกันต่อไป