บัตรกดเงินสด People Card

เช็กเงื่อนไขก่อน สมัครบัตร People Card ออมสิน

การเงิน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

เช็กเงื่อนไขและคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ก่อน สมัครบัตร People Card ออมสิน อีกหนึ่งสินเชื่อบัตรกดเงินสด วงเงินขั้นต่ำ 30,000 บาท เพื่อการอุปโภคบริโภคสามารถกดถอนเงินสดได้ที่เครื่อง ATM ตลอด 24 ชั่วโมง

บัตรกดเงินสด People Card ของธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) หรือวงเงินสำรองของผู้กู้ยืมที่ต้องการนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ พร้อมสิทธิประโยชน์วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน วงเงินขั้นต่ำ 30,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้สมัครบัตร People Card

  • บุคคลทั่วไป อายุ 20 – 60 ปี สัญชาติไทย
  • มีรายได้ต่อเดือนเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร
  • มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

  • บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
  • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน หน้าสมุดบัญชีธนาคาร
สมัครบัตร People Card ออมสิน

บัตร People Card รออนุมัติกี่วัน

หลังจากกรอกแบบฟอร์มรลงทะเบียนสินเชื่อบัตร People Card ที่ธนาคารออมสิน อาจใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน ถึงจะได้รับการอนุมัติ อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ธนาคาร ชะลอการรับสมัครสำหรับลูกค้ารายใหม่

อัตราดอกเบี้ย

คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง ค่าบริการต่างๆ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

แนะนำ: กู้เงินด่วน สมัครออนไลน์ รู้ผลไว

การชำระคืน

สำหรับการผ่อนชำระสามารถจ่ายตามจริงขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท โดยสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ตามความสะดวก อาทิเช่น เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน, Internet Banking, และแอป MyMo บนมือถือ

บัตรกดเงินสดธนาคารออมสินนับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสินเชื่อหมุนเวียนที่มีการกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขให้บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าถึงเงินกู้ได้ง่าย โดยเฉพาะพนักงานประจำ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีเงินเดือนขึ้นต่ำ 8,000 บาทต่อเดือน แต่น่าเสียดายที่การสมัครในช่วงปี 2564 การอนุมัติอาจเกิดความล้าช้าเนื่องจากทางออมสินชะลอการรับสมัครลูกค้ารายใหม่

แหล่งอ้างอิง – ธนาคารออมสิน

ลิงก์ผู้สนับสนุน