เช็คเงื่อนไขก่อน สมัครบัตร People Card ออมสิน 2566

เช็คเงื่อนไขและคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ก่อน สมัครบัตร People Card ออมสิน 2566 อีกหนึ่งสินเชื่อบัตรกดเงินสด วงเงินขั้นต่ำ 30,000 บาท เพื่อการอุปโภคบริโภคสามารถกดถอนเงินสดได้ที่เครื่อง ATM ตลอด 24 ชั่วโมง

บัตร People Card คืออะไร

บัตรกดเงินสด People Card ของธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) หรือวงเงินสำรองของผู้กู้ยืมที่ต้องการนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ พร้อมสิทธิประโยชน์วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน วงเงินขั้นต่ำ 30,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • บุคคลทั่วไป อายุ 20 – 60 ปี สัญชาติไทย
  • มีรายได้ต่อเดือนเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร
  • มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
สมัครบัตร People Card ออมสิน

บัตร People Card สมัครออนไลน์ได้ไหม

การสมัครบัตรกดเงินสด People Card ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วนำไปยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาใกล้บ้าน โดยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง ปัจจุบันยังไม่มีระบบสมัครผ่านระบบออนไลน์หรือในแอป MyMo บนมือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

  • บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
  • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน หน้าสมุดบัญชีธนาคาร

สมัครบัตร People Card รออนุมัติกี่วัน

หลังจากกรอกแบบฟอร์มรลงทะเบียน สินเชื่อบัตร People Card ที่ธนาคารออมสิน อาจใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน จะได้รับการอนุมัติ อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ธนาคาร ชะลอการรับสมัครสำหรับลูกค้ารายใหม่ แต่หลังผ่านวิกฤตโควิด-19 การอนุมัติวงเงินสินเชื่อน่าจะง่ายขึ้น

อัตราดอกเบี้ย

คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง ค่าบริการต่างๆ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

การชำระคืน

สำหรับการผ่อนชำระสามารถจ่ายตามจริงขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท โดยสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ตามความสะดวก อาทิเช่น เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน, Internet Banking, และแอป MyMo บนมือถือ

บัตรกดเงินสด People Card ธนาคารออมสินนับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสินเชื่อหมุนเวียนที่มีการกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขให้บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าถึงเงินกู้ได้ง่าย โดยเฉพาะพนักงานประจำ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีเงินเดือนขึ้นต่ำ 8,000 บาทต่อเดือน

แหล่งอ้างอิง – ธนาคารออมสิน