ต่อใบขับขี่ 2565

วิธี ต่อใบขับขี่ 2565 ใบขับขี่หมดอายุ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ผลกระทบจากโควิด-19 ดูเหมือนว่าการ ต่อใบขับขี่ 2565 มีขั้นตอนดำเนินการที่สะดวกมากขึ้นในยุค New Normal หากใบขับขี่หมดอายุจะต่อใบใหม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้หรือไม่

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ใบอนุญาตขับขี่ หรือที่เรียกกันติดปากว่า ใบขับขี่ เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้ขับขี่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ต้องพกติดตัวไว้ตลอดเวลาเหมือนบัตรประชาชน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้ประชาชนที่ต้องการทำใบขับขี่หรือต่ออายุใบขับขี่เป็นประจำทุกปี แต่ผลกระทบจากโควิด-19 ในช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้การดำเนินการต่างๆ ถูกปรับเปลี่ยนให้สามารถติดต่อและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว

ต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง

 • ใบอนุญาตขับขี่ฉบับเดิม
 • บัตรประชาชน (กรณีเปลี่ยนชื่อนามสกุลให้แนบหลักฐานมาด้วย)
 • ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน
 • ค่าธรรมเนียม 105 / 255 บาท
ต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง

ข้อควรรู้

 • ต่ออายุใบขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี ต้องใช้หลักฐานการอบรม 1 ชั่วโมง
 • ต่ออายุใบขับขี่จาก 2 ปี เป็น 5 ปี ไม่ต้องเข้าอบรม
 • ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน
  • กรณีใบขับขี่หมดอายุขาดเกิน 1 ปี ต้องอบรมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และทดสอบข้อเขียนใหม่
  • กรณีใบขับขี่หมดอายุขาดเกิน 3 ปี ต้องอบรมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง, ทดสอบข้อเขียนใหม่ และทดสอบขับรถใหม่

วิธี ต่อใบขับขี่ 2565

สำหรับการเข้าร่วมอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบ e-Learning สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

 • คลิกที่ ลงทะเบียน กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด กดปุ่ม ยืนยัน
 • เมื่อเข้าสู่ระบบต้องทำบททดสอบก่อนอบรม จากนั้นรับชมวีดีโอ และทำแบบทดสอบอีกครั้งหลังอบรมเสร็จ
 • หลังจากทำแบบทดสอบแล้วให้ตรวจสอบผลว่าผ่านหรือไม่
 • จองคิวเพื่อเข้ารับการต่อใบขับขี่ผ่านแอปฯ DLT Smart Queue
ต่อใบขับขี่ 2565 ใบขับขี่หมดอายุ

ทั้งนี้การอบรมใบขับขี่ผ่านระบบออนไลน์ จำเป็นต้องดูวีดีโอการสอนให้จบ ห้ามปิดหน้าเว็บหรือกดข้ามเด็ดขาด โดยผลการอบรมแบบออนไลน์จะมีอายุเพียง 6 เดือน ดังนั้นในช่วงเวลาที่กำหนดควรเดินทางไปทดสอบสมรรถภาพเพื่อออกใบอนุญาตขับขี่ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ผ่านการอบรม


จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ ทำอย่างไร

สำหรับการจองคิวต่อใบขับขี่ผ่านระบบออนไลน์ ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฯ DLT Smart Queue บนมือถือ จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วย รหัสบัตรประชาชน แต่ยังไม่เคยใช้งานให้ลงทะเบียนก่อน

เลือกสำนักงานขนส่งที่ต้องการจองคิวต่อใบขับขี่เพื่อทดสอบสมรรถภาพ ถัดมาให้เลือกประเภทงานบริการเป็น งานใบอนุญาติ และเลือกหัวข้อต้องการต่อใบขับขี่แบบใด

DLT Smart Queue จองคิวใบขับขี่

แนะนำ: บัตรประชาชนหมดอายุ ทำบัตรใหม่ใช้อะไรบ้าง

ในปฏิทินวันทำการปี 2565 ให้ดูสถานะตามวันจะมี จุดดำ หมายถึง ว่าง จองได้ ส่วน จุดแดง คือ วันหยุด บางกรณีจะมีสถานะสีเหลืองคิวเต็มในวันนั้นๆ

เมื่อเลือกวันที่ต้องการจองคิวเรียบร้อยแล้วให้กด ยืนยันการจอง พร้อมกับถ่ายภาพหน้าจอเก็บไว้บนหลักฐาน เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่กรมการขนส่งทางบก

สรุป

การทำใบอนุญาตหรือต่ออายุใบขับขี่มีขั้นตอนการดำเนินการที่ไม่ซับซ้อนเพียงแค่เตรียมเอกสารหลักฐานได้ด้วยตนเอง อีกทั้งการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อทดสอบสมรรถภาพก่อนออกใบอนุญาตอย่างถูกต้อง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

Editorial Staff

บทความทั้งหมดเขียนและเรียบเรียงโดยกองบรรณาธิการ goodi3 ซึ่งอ้างอิงแหล่งที่มาชัดเจน ตลอดจนถ่ายทอดออกมาจากประสบการณ์ของผู้เขียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยี การเงิน ไลฟ์สไตล์ ฯลฯ เนื้อหาในบางบทความอาจตกยุคไปบ้าง แต่จะพยายามอัปเดตให้เป็นปัจจุบันอยู่สม่ำเสมอ