วิธีเช็คเงินในบัตรคนจน

วิธีเช็คเงินในบัตรคนจน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565

การเงิน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

วิธีเช็คเงินในบัตรคนจน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ที่ได้สิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ แปรผันตามรายได้ของผู้ได้รับสิทธิ์แต่ละคน ทั้งนี้สามารถเช็คยอดเงินในบัตรคนจนได้ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เบอร์โทรศัทพ์, ตู้ ATM กรุงไทย หรือเครื่อง EDC ที่ได้สิทธิเราชนะเป็นต้น

วิธีเช็คเงินในบัตรคนจน

หลักเกณฑ์การโอนเงินเข้าบัตรฯ

 • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี
  • จะได้รับเงินโครงการเราชนะ 675 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท
 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
  • จะได้เงินตามโครงการเราชนะ 700 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท

ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯจะได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพอยู่แล้วเดือนละ 700 – 800 บาท เมื่อนำมารวมกับเงินเยียวยาโครงการเราชนะที่จะได้ 5,400 – 5,600 บาทตลอดเวลา 2 เดือน จะทำให้กลุ่มนี้รับเงินสวัสดิการจากภาครัฐนาน 2 เดือนรวมทั้งสิ้น 7,000 บาท

วิธีเช็คเงินในบัตรคนจน ผ่านตู้ ATM กรุงไทย

เช็คยอดเงินผ่านตู้ ATM กรุงไทย

 1. สอด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน
 2. ป้อนรหัสบัตรให้ถูกต้อง
 3. เลือกรายการเมนู บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 4. เลือกเมนู ขอดูยอดเงินคงเหลือ เพื่อตรวจสอบยอดเงินในบัตร
 5. หากต้องการถอนเงิน ให้เลือกเมนู ต้องการใช้บริการอื่น เพื่อทำการถอนเงิน

เช็คยอดเงินในบัตรผ่านมือถือ

 1. กดโทรเบอร์ 02-109-2345
 2. ฟังเสียงตอบรับจากระบบอัตโมนัติ
 3. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ กดหมายเลข 3
 4. กดเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามด้วย#
 5. จากนั้นระบบจะให้กดรหัสบัตร ATM จำนวน 6 หลัก ตามด้วย#
 6. รอฟังยอดเงินคงเหลือจากระบบอัตโมนัติ

เช็คยอดเงินผ่านเครื่อง EDC

 • สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าเครื่อง EDC
 • กดเมนู สิทธิเราชนะ
 • ดูยอดเงินคงเหลือ

สำหรับการเช็คยอดเงินผ่านเครื่อง EDC สามารถตรวจสอบได้เมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหรือรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังจากซื้อสินค้าแล้ว ให้ยื่นบัตรฯแก่พนักงานเพื่อจ่ายเงิน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

One thought on “วิธีเช็คเงินในบัตรคนจน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565

Comments are closed.