วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาประกันสังคม

วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาประกันสังคม มาตรา 33, 39 และ 40

การเงิน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ได้เปิดให้ผู้เข้าหลักเกณฑ์สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาประกันสังคม มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเพียงแค่เตรียมบัตรประชาชนมากรอกลงในระบบให้ถูกต้อง ตามเงื่อนไขในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ

วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาประกันสังคม

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้บนคอมพิวเตอร์หรือมือถือ
  • ในหน้าแรกจะประกอบด้วยเมนูตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตน
    • ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33
    • ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39
    • ตรวจสอบสถานะสิทธิ์โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40
  • จากนั้นให้ คลิกที่ปุ่มสีน้ำเงิน ในกลุ่มที่ต้องการตรวจสอบสถานะ ระบบจะเปิดแท็ปใหม่ให้ กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูปที่แสดง
  • กดปุ่มค้นหา หลังจากนั้นระบบจะแสดงผลการค้นหา พร้อมข้อมูลล่าสุด และวันเวลาที่กำหนดอีกครั้ง
วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยาประกันสังคม

แนะนำ: วิธีลงทะเบียนตรวจ Covid-19 ฟรี สำหรับประกันสังคม

ดังนั้นหากอยู่เงื่อนไขการรับเงินเยียวยาประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ อาทิเช่น ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร, การก่อสร้าง, ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ และกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน