วิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

วิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

มือถือ, ทิปไอที
ลิงก์ผู้สนับสนุน

แม้จะประกาศคลายล็อกในวันที่ 1 กันยายน 2564 แต่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เปิดให้ประชาชนใช้ วิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ทั้งในระบบ Android และ iOS เพื่อเป็นช่องทางการกระจายชุดตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit จำนวน 8.5 ล้านชุด คาดว่าจะเริ่มแจกฟรีให้กับประชาชนที่ได้ขอรับชุดตรวจในระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายนนี้

วิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

  • เปิดแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เพื่อทำแบบคัดกรองความเสี่ยง
  • คลิกที่เมนู รับชุดตรวจโควิด-19 หากผลประเมินพบว่าอยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง ให้เข้ารับชุดตรวจ ATK ตามหน่วยบริการที่ระบุไว้ในพื้นที่
  • สแกน QR Code ในแอปเป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวตน

หลังจากนั้นสามารถรับชุดตรวจ ATK ฟรี ที่หน่วยบริการจะจ่ายชุดตรวจ ATK จำนวน 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 วัน พร้อมรับคำแนะนำการดูแลตนเอง ในกรณีที่ พบเชื้อ สามารถเข้าสู่ระบบการดูแล Home Isolation โดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ได้เช่นกัน

แนะนำ: วิธีดาวน์โหลดเป๋าตัง Paotang

วิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

ประชาชนที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน

สำหรับ วิธีรับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง (Paotang) เป็นทางเลือกที่สะดวกและรวดเร็ว และเพื่อรองรับการเข้าถึงชุดตรวจ ATK ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้วางแผนแจกจ่าย ชุดตรวจโควิด-19 ผ่านทางผู้นำชุมชน และ อสส. เพื่อกระจายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน นอกจากนี้หน่วยบริการเอกชนที่สมัครเข้าร่วมแจกชุดตรวจ ATK แบ่งเป็น ร้านยาแผนปัจจุบัน, คลินิกเวชกรรม และคลินิกพยาบาล

ลิงก์ผู้สนับสนุน