วิธีติดตั้ง TH Sarabun New 13 ฟอนต์ราชการไทย

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ง 13 ฟอนต์ราชการไทย TH Sarabun New, PSK ในระบบปฏิบัติการ Windows 10/11 สำหรับใช้พิมพ์หนังสือราชการของบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย

ฟอนต์ราชการ คืออะไร

ฟอนต์ราชการ เป็นแบบตัวอักษรมาตรฐานในแวดวงราชการไทย สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม Office 365 ในการจัดทำเอกสารต่างๆ เช่น การพิมพ์หนังสือราชการ มักเลือกใช้ฟอนต์ TH Sarabun ซึ่งเป็นรูปแบบตัวอักษรประจำชาติไทยที่ถูกใช้งานโดยรัฐบาลและองค์กรภาคเอกชน

ฟอนต์ราชการ มีอะไรบ้าง

13 ฟอนต์ราชการไทย

หากนับรวม Font TH Sarabun PSK, New จะมีทั้งหมด 13 ฟอนต์ราชการ ที่สามารถเลือกใช้งานได้ฟรี ดังนี้

 1. Sarabun – ฟอนต์สารบรรณ
 2. Charmonman – ฟอนต์จามรมาน
 3. Krub – ฟอนต์ครับ
 4. Srisakdi – ฟอนต์ศรีศักดิ์
 5. Niramit – ฟอนต์นิรมิต
 6. Charm – ฟอนต์ชาร์ม
 7. Kodchasan – ฟอนต์คชสาร
 8. K2D – ฟอนต์เคทูดี
 9. Mali – ฟอนต์มะลิ
 10. Chakra Petch – ฟอนต์จักรเพชร
 11. Bai Jamjuree – ฟอนต์ใบจามจุรี
 12. KoHo – ฟอนต์กอฮอ
 13. Fahkwang – ฟอนต์ฟ้ากว้าง

ซึ่งฟอนต์ทั้ง 13 รูปแบบเป็นฟอนต์มาตรฐานที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีผ่านบริการ Google Fonts เพียงแค่ค้นหาจากชื่อฟอนต์ภาษาอังกฤษ ไม่ต้องเสียเวลาไปดาวน์โหลดจากแหล่งอื่น

sarabun google fonts

แนะนำ: วิธีเลือกฟอนต์ไทยใน Google Fonts

วิธีติดตั้งฟอนต์ TH Sarabun New

TH Sarabun เป็นหนึ่งในฟอนต์ราชการที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นฟอนต์มาตรฐานในโปรแกรม Office 365 แต่หากอุปกรณ์ของใครยังไม่มีฟอนต์นี้สามารถทำการติดตั้งเองได้ ดังนี้

 • ดาวน์โหลดฟอนต์ Sarabun จาก Google Fonts กดปุ่ม Download Family
 • จะได้ไฟล์ Sarabun.zip ทำการแตกไฟล์จะมีแบบตัวอักษร ttf ทั้งหมด 16 แบบ
 • ดั๊บเบิ้ลคลิกเปิดไฟล์ฟอนต์ ttf จากนั้นกดปุ่ม Install เพื่อติดตั้ง Font ลงในอุปกรณ์
TH Sarabun PSK

นอกจากนี้ยังสามารถคลิกลากคลุมไฟล์ทั้งหมดแล้วกด คลิกขวา เลือก Install ติดตั้งฟอนต์ทั้งหมดได้เช่นกัน ไม่ต้องกดติดตั้ง Font ทีละไฟล์ให้เสียเวลา

Install Sarabun Font Windows 10

การติดตั้งฟอนต์ในระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชั่นเก่า จะใช้วิธีคัดลอกไฟล์ฟอนต์นำไปวางในโฟลเดอร์ Font ตามที่อยู่ C:\Windows\Fonts แต่ใน Windows 10 หรือ Windows 11 ทำได้ง่ายกว่านั้นโดยกดติดตั้งได้ทันที

TH Sarabun New และ Sarabun PSK ต่างกันอย่างไร

TH Sarabun New เป็นฟอนต์ที่ถูกปรับปรุงใหม่ทำให้อ่านง่ายสบายตาและเพิ่มความคมชัดในการแสดงผลบนหน้าจอ ซึ่งจุดประสงค์เพื่อใช้แทนฟอนต์ TH Sarabun PSK เวอร์เก่า แต่ในเรื่องคุณสมบัติของฟอนต์ทั้งคู่ไม่ต่างกันทั้งหน้าตาแบบตัวอักษร ช่องไฟ และ ระยะบรรทัด ดังนั้นในทางปฏิบัติผู้ใช้งานสามารถใช้ฟอนต์ทั้งสองแบบได้โดยไม่มีปัญหา