ลืมรหัสผ่าน Hotmail (Outlook) กู้คืนบัญชีทำอย่างไร

ปัญหา ลืมรหัสผ่าน Hotmail หรือ Outlook เป็นเรื่องปกติของคนที่ไม่ค่อยเข้าใช้งาน Email และไม่จำเป็นต้องสมัครเปิดบัญชีใหม่ เนื่องจากสามารถใช้วิธี Reset Password เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ในการกู้คืนบัญชีกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

ความสะดวกสบายทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้อง Login ป้อนอีเมลกับรหัสผ่าน เข้าใช้งาน Hotmail ทุกครั้ง เพราะมีระบบซิงค์ Account อัตโนมัติทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ นั้นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราลืมรหัสผ่านของบัญชี แต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่หากตั้งค่าอีเมลสำรองหรือเบอร์โทรไว้

ลืมรหัสผ่าน Hotmail เงื่อนไขการกู้คืนบัญชี

  • มีที่อยู่ Email บัญชีของตัวเองได้
  • บัญชี Hotmail หรือ Outlook ที่ลืมรหัสผ่าน จำเป็นต้องตั้งค่า อีเมลสำรอง/หมายเลขโทรศัพท์ไว้แล้ว

ขั้นตอน กู้คืนบัญชี Outlook ลืมรหัสผ่าน

เปิดเว็บไซต์ www.hotmail.com ลงชื่อเข้าใช้งาน ปกติเมื่อกรอกอีเมลถูกต้อง แต่รหัสผ่านผิด กดปุ่ม Next จะมีข้อความแจ้งเตือนสีแดงให้จัดการ รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่

login hotmail

คลิกลิงก์ Forgot password? (ลืมรหัสผ่าน) ถัดจากนั้นระบบแสดงรายการ อีเมลสำรอง และ หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ตั้งค่าไว้ แต่ระบบจะปิดตัวอักษรหรือเบอร์โทรบางหลัก ซึ่งต้องกรอกให้ถูกต้องเป็นการยืนยันว่า บัญชีนี้เป็นของเรา จากนั้นกดปุ่ม Get code (รับรหัส)

ลืมรหัสผ่าน Hotmail

อีเมลสำรอง คืออะไร เป็นอีเมลที่ได้ตั้งค่าไว้ในส่วนความปลอดภัยของบัญชี Hotmail ในกรณีที่ระบบต้องการให้ยืนยันตัวตนหรือกู้คืนรหัสผ่าน โดยอีเมลสำรองสามารถใช้บริการของ Gmail และ Yahoo ได้

ระบบจะส่ง รหัส ไปที่อีเมลสำรอง ส่วนหมายเลขโทรศัพท์จะได้รับข้อความตอบกลับเป็น SMS นำรหัสที่ได้รับมาป้อนให้ถูกต้องแล้วกดปุ่ม Next

hotmail reset password

เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จระบบจะพามายังหน้า Reset Password กำหนดรหัสผ่านใหม่ สำหรับลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี Hotmail ในอนาคต


ลืมรหัสผ่าน Outlook เปลี่ยนเบอร์

Hotmail มีระบบยืนยันตัวตน 2 ทางเลือก คือ อีเมลสำรองกับหมายเลขโทรศัพท์ หากลืมรหัสผ่านในกรณีที่เปลี่ยนเบอร์ใหม่สามารถใช้ตัวเลือก อีเมลสำรองแทนได้

ลืมรหัสผ่าน Outlook จำข้อมูลอะไรไม่ได้เลย

หากมีแค่ชื่อบัญชี Email แต่จำข้อมูลอะไรไม่ได้เลยทั้งอีเมลสำรองและหมายเลขโทรศัพท์ยืนยันตัวตน วิธีเดียวที่ช่วยได้ต้องผ่านการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชีอีเมลจากการกรอกแบบฟอร์มที่ลิงค์ https://account.live.com/acsr เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน