ยกเลิกบัตร Easy Pass ปิดบัญชีอีซี่พาส ทำอย่างไร

วิธีปิดบัญชีอีซี่พาส ยกเลิกบัตร Easy Pass ทำอย่างไร ขั้นตอนการดำเนินการและต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง สำหรับคนที่ไม่ต้องการใช้อีกแล้วมีเหตุจำเป็นต้องยกเลิกเพราะต้องไปเรียนต่อต่างประเทศหรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

สืบเนื่องจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ประกาศจะเรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชีบัตร Easy Pass ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวภายใน 1 ปี เริ่มเดือนตุลาคมปี 2566 เป็นต้นไป โดยสาเหตุนั้นเพื่อดูแลการให้บริการอีซี่พาสรวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์บัตร OBU และ บัตร Smart Card ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ใช้ทางพิเศษที่ยังคงใช้บริการอยู่ปกติจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินหากบัญชีมีการเคลื่อไหวหรือเติมเงินอยู่บ้าง

สำหรับบัญชีของใครที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเลยก่อนจะครบกำหนด 1 ปี กทพ. จะส่งข้อความ SMS หรือช่องทางอื่นที่ติดต่อได้ เพื่อแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเก็บค่ารักษาบัญชี

ยกเลิกบัตร Easy Pass ทำอย่างไร

ผู้ใช้ที่ต้องการปิดบัญชีหรือยกเลิกบริการให้เตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้รับจากการลงทะเบียนทั้งบัตร Easy Pass และ บัตร Smart Card เพื่อส่งคืนอุปกรณ์ กรณีทำอุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหายจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ส่วนบัญชีที่มีเงินคงเหลือในบัตรทาง กทพ. จะทำการคืนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ยกเลิกบัตร Easy Pass ปิดบัญชีอีซี่พาส

บุคคลธรรมดา เอกสารที่ต้องใช้

  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเจ้าของบัตร
  • อุปกรณ์ครบชุด Easy Pass + Smart Card

นิติบุคคล เอกสารที่ต้องใช้

  • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ 1 ท่าน
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีบริษัท
  • อุปกรณ์ครบชุด Easy Pass + Smart Card
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน

แนะนำ: วิธีสมัครบัตร easy pass ออนไลน์

3 ช่องทางการยกเลิกบัตรอีซี่พาส

ปัจจุบันยังไม่มีบริการยกเลิกบัตรอีซี่พาสผ่านระบบออนไลน์ โดยเจ้าของบัญชีสามารถเดินทางไปยังสถานที่ที่รองรับการขอยกเลิกบริการได้ที่

  • อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่าน ทุกสายทาง
  • ศูนย์บริการที่เกี่ยวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center)
  • ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service)

เพื่อความสะดวกไม่ต้องมานั่งกรอกแบบฟอร์มในจุดให้บริการ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอยกเลิก ใบคำขอเปลี่ยน ได้ที่เว็บไซต์ www.thaieasypass.com/th/download

Easy Pass Infomation

ไม่อยากถูกหักเงินจากบัญชีทำอย่างไร

กรณีไม่ต้องการยกเลิกบัตรอีซี่พาส ภายในระยะเวลา 1 ปี ควรมีการเคลื่อนไหวบัญชีบ้างอย่างเข้าใช้บริการหรือเติมเงินเข้าบัญชี เพื่อป้องกันการถูกเรียกเก็บเงินค่าดูแลบัญชี จำนวน 25 บาทต่อเดือน