รู้ยัง ลงทะเบียน ผัด-ผ่อนชำระค่าไฟ MEA e-Service

การไฟฟ้านครหลวง MEA เปิดให้ ลงทะเบียน ผัด-ผ่อนชำระค่าไฟ MEA e-Service ผ่านระบบออนไลน์ สามารถยื่นเรื่องผ่อนชำระค่าไฟฟ้าทุกประเภทบนเว็บไซต์ MEA ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

หลังจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีมติปรับขึ้นค่าไฟฟ้าเดือน มกราคม – เมษายน 2565 ทำให้ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นถึง 5% ทางการไฟฟ้านครหลวง MEA จึงหวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด-19 เปิดบริการ ผัด-ผ่อนชำระค่าไฟฟ้า ทุกประเภท (ยกเว้นไฟชั่วคราว หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ)

วิธี ผัด-ผ่อนชำระค่าไฟ MEA e-Service

เปิดเว็บไซต์ MEA e-Service ลงทะเบียนขอผัด-ผ่อนชำระค่าไฟไฟ้า

ผัด-ผ่อนชำระค่าไฟ MEA e-Service

ผู้ลงทะเบียน กดยอมรับเงื่อนไขการชำระค่าไฟฟ้าตามข้อกำหนดของ MEA และต้องเตรียมอัปโหลดเอกสารหลักฐานแนบของผู้ผัดหรือผ่อนชำระ ดังนี้

 • บุคคลธรรมดา
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • นิติบุคคล
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมประทับตราบริษัท
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามรับรอง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  • หนังสือมอบอำนาจ

การไฟฟ้านครหลวงจะพิจารณาข้อมูลของผู้ลงทะเบียน และแจ้งผลการอนุมัติกลับไปยังผู้ลงทะเบียน​ทาง​ SMS เป็นข้อความตอบกลับในหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

ลงทะเบียน ผัด ผ่อนชำระค่าไฟ

แนะนำ: เติมเงิน TrueMoney Wallet จ่ายบิลค่าไฟ

ทั้งนี้การขอผัดหรือผ่อนชำระค่าไฟ ผู้ใช้ไฟฟ้ายังสามารถติดต่อการไฟฟ้านครหลวงใกล้บ้านในวันและเวลาทำการ 07.30 น.- 15.00 น. โดยเตรียมใบแจ้งค่าไฟฟ้าและเอกสารประกอบการขอผ่อนชำระ​ติดต่อแผนกการเงิน​ การไฟฟ้านครหลวงเขตในพื้นที่

หากไม่สะดวกจะเดินทางออกไปนอกบ้านก็สามารถชำระค่าบริการผ่านเว็บไซต์ MEA e-Service ช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแอปพลิเคชัน MEA Smart Life โดยหักผ่านบัตรเครดิต Mastercard สามารถดาวน์โหลดแอปได้ที่ Google Play Store