บัตร ATM หมดอายุ ดูตรงไหน ทำบัตรใหม่ ใช้อะไรบ้าง

Google NewsFollow Us

กรณีบัตรเดบิต หรือ บัตร atm หมดอายุ ดูตรงไหน จะทำบัตรใหม่ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ลูกค้าธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย หรือกสิกร ที่ยังคงใช้บัตรเอทีเอ็มทำธุรกรรมการเงินผ่านตู้ ATM จนบางครั้งอาจลืมดูวันหมดอายุของบัตร

ปัจจุบันธนาคารหลายแห่งได้แนะนำลูกค้าให้หันมาให้บริการ Mobile Banking ในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือมากขึ้น แต่บัตรเอทีเอ็มยังคงจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันหากต้องใช้เงินสดแบบเร่งด่วนหรือการซื้อของออนไลน์ที่ไม่รองรับการจ่ายเงินผ่านโมบายแบงค์กิ้งต้องชำระเงินด้วยบัตรเท่านั้น

บัตรเอทีเอ็ม หมดอายุ ดูตรงไหน

สำหรับบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตของทุกธนาคารจะแสดงวันหมดอายุไว้อย่างชัดเจนบนหน้าบัตรหรือหลังบัตร โดยมีข้อความระบุว่า EXP เดือน/ปี เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะของบัตรได้ทันที โดยปกติหากบัตรใกล้หมดอายุธนาคารบางแห่งจะส่งข้อความแจ้งเตือน SMS มาที่เบอร์โทรศัพท์ให้ทราบล่วงหน้า

บัตรเอทีเอ็ม หมดอายุ ดูตรงไหน

บัตรเอทีเอ็ม หมดอายุ ยังใช้ได้ไหม

หากบัตรเอทีเอ็มหมดอายุจะทำธุรกรรมการเงินถอนหรือโอนเงินที่ตู้ ATM ไม่ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ซื้อของออนไลน์ในกรณีที่ชำระเงินผ่านบัตร (Verified by Visa ) แต่สถานะไม่ส่งผลต่อบัญชีธนาคาร แอปฯ โมบายแบงค์กิ้งหรืออินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งยังคงใช้งานได้ปกติ

กดเงินไม่ใช้บัตร ATM

กดเงินไม่ใช้บัตร

ปัจจุบันสถาบันการเงินหลายแห่งได้เปิดตัวบริการ กดเงินไม่ใช้บัตร สามารถทำรายการได้ด้วยตนเอง โดยการสร้างรหัสถอนเงิน (Withdrawal Code) ในแอปฯ บนโทรศัพท์มือถือแล้วนำรหัสไปถอนเงินที่เครื่อง ATM ของธนาคาร

บัตรเอทีเอ็ม หมดอายุ ทำบัตรใหม่ ต้องใช้อะไรบ้าง

เมื่อบัตรเอทีเอ็ม หมดอายุ เจ้าของบัตรสามารถดำเนินการขอออกบัตรใหม่ได้ที่ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ โดยนำบัตรเก่าไปเปลี่ยนไปได้ล่วงหน้า 2 เดือนก่อนที่บัตรจะหมดอายุ แต่หากบัตรหมดอายุแล้วสามารถนำไปเปลี่ยนได้ไม่มีกำหนดอายุเวลา ทั้งนี้บางธนาคารอาจคิดค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่หากล่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้

เอกสารที่ต้องใช้ออกบัตรใหม่

  • สมุดบัญชีธนาคาร
  • บัตรประชาชน
  • บัตร atm หมดอายุ หรือ ใกล้หมดอายุ
บัตร ATM หมดอายุ

สำหรับธนาคารกรุงไทย เจ้าของบัตรสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกสาขาไม่จำเป็นต้องเป็นสาขาที่เปิดบัญชี นำหลักฐานบัตรประชาชน, บัตรเอทีเอ็มหมดอายุ และสมุดบัญชีธนาคาร ดำเนินการขอออกบัตรใหม่ ไม่มีค่าธรรมเนียม โดยขั้นตอนเหมือนการออกบัตรเอทีเอ็มครั้งแรกต้องตั้งรหัส PIN 6 หลัก ระบุหมายเลขโทรศัพท์ เซ็นเอกสารเล็กน้อย

แนะนำ: สมุดบัญชีธนาคารหาย ต้องทำอย่างไร

ธนาคารกสิกรไทย

สำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทยสามารถออกบัตรใหม่ก่อนบัตรเดิมหมดอายุ 1 เดือน หรือหลังจากบัตรเดิมหมดอายุไม่เกิน 3 เดือน ปกติลูกค้าทั่วไปจะใช้บัตร K-Debit Card ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท ปัจจุบันธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรใหม่ 200 บาทต่อปี

ธนาคารกรุงเทพ

การต่ออายุบัตร ATM ธนาคารกรุงเทพ ในกรณีบัตรหมดอายุไปแล้วภายในระยะเวลา 6 เดือน หากต้องการออกบัตรใหม่ทดแทน ไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ถ้าบัตรหมดอายุไปแล้วเกิน 6 เดือน ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ตามแต่ละประเภทบัตร

การขอออกบัตรเอทีเอ็มใบใหม่ทดแทนบัตรเดิมที่หมดอายุไปแล้วหรือใกล้วันหมดอายุใช้เวลาดำเนินการไม่นาน หากเจ้าของบัตรนำเอกสารและหลักฐานครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ดังนั้นก่อนจะเดินทางไปที่ธนาคารควรตรวจสอบเอกสารโดยเฉพาะบัตรประชาชน บางคนลืมดูบัตรประชาชนของตัวเองอาจหมดอายุไปแล้วเหมือนกัน