บัตรประชาชนหาย บัตรหมดอายุ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ในกรณีที่ บัตรประชาชนหาย หรือ บัตรเดิมหมดอายุไปแล้ว ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง สำหรับดำเนินการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ เสียค่าธรรมเนียมหรือไม่ รวมถึงสามารถติดต่อขอทำบัตรใหม่ได้ที่ไหน

บัตรประจำตัวประชาชน (Thai National ID Card) เป็นเอกสารสำคัญที่รัฐออกให้แก่บุคคลที่มีสัญชาติไทย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน และยืนยันตัวตนในการติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐหรือดำเนินการเรื่องต่างๆ อาทิเช่น เปิดบัญชีธนาคาร, รักษาตัวในโรงพยาบาล, สมัครงาน รวมทั้งเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ของรัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ซึ่งการกำหนดคุณสมบัติให้บุคคลต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนต้องมีอายุตั้งแต่ 7 ปี แต่ด้วยความที่อายุยังน้อย เด็กๆ ยังไม่มีความรับผิดชอบมากนักและไม่ค่อยพกบัตรติดตัวไว้ตลอดเหมือนผู้ใหญ่ จนบางครั้งอาจหลงลืมหรือทำสูญหายได้

บัตรประชาชนหาย ต้องแจ้งความไหม

ปัจจุบันหากทำบัตรประจำตัวประชาชนหายไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความ แต่ถ้าใครกังวลก็สามารถแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานได้ จากนั้นให้เตรียมเอกสารติดต่อแจ้งเรื่องขอทำบัตรใหม่ได้ที่ สำนักงานเขต / ที่ว่าการอำเภอ / เทศบาล ไม่ต้องกลับภูมิลำเนา

บัตรประชาชนหาย ทำยังไง

เอกสารที่ต้องใช้

  • สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
  • เอกสารราชการที่มีรูปถ่ายของเจ้าของบัตร เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หลักฐานการศึกษา หรือหนังสือเดินทาง
  • ค่าธรรมเนียม 20 บาท

ในกรณีไม่มีหลักฐานชัดเจนให้นำเจ้าบ้าน พ่อแม่ พี่ป้า น้ำอา บุคคลน่าเชื่อถือมาให้การรับรองได้ รวมถึงต้องขอทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่รู้ว่าบัตรหาย หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท

แนะนำ: สมุดบัญชีธนาคารหาย ต้องทำยังไง

บัตรประชาชนหมดอายุ 2566 ต้องทำอย่างไร

บางคนอาจเคยเจอเหตุการณ์ไปทำเรื่องสำคัญที่ต้องใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานยืนยันตัวตน แต่ลืมดูหน้าบัตรหมดอายุไปแล้วจนไม่สามารถดำเนินการได้ โดยผู้ถือบัตรสามารถขอทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท

บัตรประชาชนหมดอายุ 2565 ต้องทำอย่างไร

เอกสารที่ต้องใช้

  • บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ
  • ไม่เสียค่าธรรมเนียม

สำหรับการขอทำบัตรใหม่ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุทำได้เช่นกัน โดยให้ยื่นคำขอภายใน 60 วัน ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ ทั้งนี้หากบัตรหมดอายุเป็นเวลานานต้องนำบุคคลที่น่าเชื่อถือมารับรองเท่านั้น

ไม่มีทะเบียนบ้าน ทำบัตรประชาชนได้ไหม

หากเคยทำบัตรประชาชนมาก่อนแต่ทำบัตรหายหรือหมดอายุในกรณีไม่มีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน ให้ใช้เอกสารทางราชการที่มีรูปถ่ายอย่างใบอนุญาตขับรถ สำเนาทะเบียนนักเรียน หรือหนังสือเดินทาง

แหล่งอ้างอิง – dopa