เอกสารต่อใบขับขี่ 2567 ใช้อะไรบ้าง มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ใบขับขี่ใกล้หมดอายุไม่อยากทำใหม่มาเตรียม เอกสารต่อใบขับขี่ 2567 ต้องใช้อะไรบ้าง สำหรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ หากจองคิวออนไลน์ผ่านระบบ DLT e-Learning ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน

ใบอนุญาตขับขี่ หรือที่เรียกกันติดปากว่า ใบขับขี่ เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้ขับขี่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ต้องพกติดตัวไว้ตลอดเวลาเหมือนบัตรประชาชน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้ประชาชนที่ต้องการทำใบขับขี่หรือต่ออายุใบขับขี่เป็นประจำทุกปี แต่ผลกระทบจากโควิด-19 ในช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้การดำเนินการต่างๆ ถูกปรับเปลี่ยนให้สามารถติดต่อและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว

เอกสารต่อใบขับขี่ 2567 ใช้อะไรบ้าง

 • ใบอนุญาตขับขี่ฉบับเดิม
 • บัตรประชาชน (กรณีเปลี่ยนชื่อนามสกุลให้แนบหลักฐานมาด้วย)
 • ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน
 • ค่าธรรมเนียมใบขับขี่รถยนต์ 505 บาท หรือ รถจักรยานยนต์ 255 บาท
เอกสารต่อใบขับขี่ ใช้อะไรบ้าง

เอกสารต่อใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปี

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ใบรับรองแพทย์ ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
 • ค่าธรรมเนียมใบขับขี่รถยนต์ 505 บาท หรือ รถจักรยานยนต์ 255 บาท

เอกสารต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 10 ปี

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ใบขับขี่เดิมหรือใบแทน
 • ใบรับรองแพทย์ ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
 • ค่าธรรมเนียมใบขับขี่รถยนต์ 505 บาท หรือ รถจักรยานยนต์ 255 บาท

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน

 • ใบอนุญาตชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปี : ผู้ขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 เดือน หากขาดต่ออายุใบขับขี่ กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ หากสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการอบรม, ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถ
 • ใบอนุญาต 5 ปี เป็น 10 ปี : ผู้ขับขี่สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน หากขาดต่ออายุใบขับขี่ กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ หากสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการทดสอบข้อเขียน, การสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

วิธีเข้าอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2567

ขั้นตอนการลงทะเบียนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2567 ผ่านระบบ DLT e-Learning สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

 • คลิกที่ ลงทะเบียน กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด กดปุ่ม ยืนยัน
 • เมื่อเข้าสู่ระบบต้องทำบททดสอบก่อนอบรม จากนั้นรับชมวีดีโอ และทำแบบทดสอบอีกครั้งหลังอบรมเสร็จ
 • หลังจากทำแบบทดสอบแล้วให้ตรวจสอบผลว่าผ่านหรือไม่
 • จองคิวเพื่อเข้ารับการต่อใบขับขี่ผ่านแอปฯ DLT Smart Queue
ต่อใบขับขี่ 2565 ใบขับขี่หมดอายุ

ทั้งนี้การอบรมใบขับขี่ผ่านระบบออนไลน์ จำเป็นต้องดูวีดีโอการสอนให้จบ ห้ามปิดหน้าเว็บหรือกดข้ามเด็ดขาด โดยผลการอบรมแบบออนไลน์จะมีอายุเพียง 6 เดือน ดังนั้นในช่วงเวลาที่กำหนดควรเดินทางไปทดสอบสมรรถภาพเพื่อออกใบอนุญาตขับขี่ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ผ่านการอบรม

จองคิวออนไลน์ต่อใบขับขี่ 2567 ทำอย่างไร

สำหรับการจองคิวต่อใบขับขี่ผ่านระบบออนไลน์ ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฯ DLT Smart Queue บนมือถือ จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วย รหัสบัตรประชาชน แต่ยังไม่เคยใช้งานให้ลงทะเบียนก่อน

เลือกสำนักงานขนส่งที่ต้องการจองคิวต่อใบขับขี่เพื่อทดสอบสมรรถภาพ ถัดมาให้เลือกประเภทงานบริการเป็น งานใบอนุญาติ และเลือกหัวข้อต้องการต่อใบขับขี่แบบใด

DLT Smart Queue จองคิวใบขับขี่

ในปฏิทินวันทำการปี 2565 ให้ดูสถานะตามวันจะมี จุดดำ หมายถึง ว่าง จองได้ ส่วน จุดแดง คือ วันหยุด บางกรณีจะมีสถานะสีเหลืองคิวเต็มในวันนั้นๆ

เมื่อเลือกวันที่ต้องการจองคิวเรียบร้อยแล้วให้กด ยืนยันการจอง พร้อมกับถ่ายภาพหน้าจอเก็บไว้บนหลักฐาน เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่กรมการขนส่งทางบก

การทำใบอนุญาตหรือต่ออายุใบขับขี่มีขั้นตอนการดำเนินการที่ไม่ซับซ้อนเพียงแค่เตรียมเอกสารหลักฐานได้ด้วยตนเอง อีกทั้งการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อทดสอบสมรรถภาพก่อนออกใบอนุญาตอย่างถูกต้อง