เทคนิค ค้นหาอีเมล Gmail ในกล่องจดหมายด้วยคำสั่งลับ

อย่างที่รู้จีเมลมีลูกเล่นมากมายที่หลายๆคนยังไม่รู้อย่างน้อยก็เทคนิค ค้นหาอีเมล Gmail ในกล่องจดหมายด้วยคำสั่งลับ ไม่ต้องกดเมนู Filter กรองอีเมลให้เสียเวลาเพราะยังมีวิธีที่ดีกว่าด้วยการใช้คำสั่ง วันเดือนปี ทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว

ซึ่งการใช้คำสั่งวันที่ค้นหาจดหมายใน Gmail ค่อนข้างมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ที่มีอีเมลจำนวนมากในกล่องจดหมายหลัก เมื่อต้องการหาจดหมายฉบับเก่าย้อนหลังกลับไปในช่วง 1 สัปดาห์หรือกำหนดช่วงเวลาระหว่างเดือนของปีเก่าและใหม่ได้อย่างง่ายดาย

ค้นหาอีเมล Gmail ด้วยคำสั่ง วัน/เดือน/ปี

เทคนิคการค้นหา Gmail เพียงแค่พิมพ์คำสั่งลงไปที่ช่อง ค้นหาอีเมล ในแถบเมนูด้านบนแล้วกดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์ก็จะได้ผลการค้นหาที่ต้องการทันที

Gmail 5day

older_than:5d ค้นหาจดหมายที่เก่ากว่า 5 วัน โดยตัว d สามารถแทนด้วยตัวอักษร m (เดือน) และ y (ปี) ประยุกต์ใช้ได้ตามต้องการ

newer_than:7d คำสั่งแสดงจดหมายใหม่ในช่วง 7 วัน (1 สัปดาห์) สามารถเปลี่ยนจาก newer_than เป็น older_than ได้เช่นกัน

ค้นหาอีเมล Gmail

after:2021/11/12 to:me ค้นหาจดหมายทั้งหมดหลังจากวันที่ 12 พฤศจิกายน 2021 หากต้องการช่วงเวลาไหนก็แค่เปลี่ยนตรง วัน/เดือน/ปี

before:2021/10/05 to:me ค้นหาจดหมายทั้งหมดก่อนวันที่ 5 ตุลาคม 2021 ถ้าอยากดูจดหมายทุกฉบับที่เคยติดต่อกับบุคคลอื่นให้ลบ to:me ออก

Gmail Before After

after:2021/09/01 before:2021/09/26 to:me ค้นหาจดหมายก่อนและหลังในช่วงเวลาที่กำหนดให้แคบขึ้นระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2021 ถึง 26 กันยายน 2021

การค้นหาจดหมายใน Gmail ด้วยคำสั่งก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งบนเว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันในมือถือ ซึ่งคำสั่งค่อนข้างจำง่ายใช้แค่ตัวเลขกับตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษที่ให้ความหมาย D วัน / M เดือน / Y ปี ไว้อย่างชัดเจน