บัวหลวงสุขใจ สินเชื่อ ธ.กรุงเทพ สมัครง่าย อนุมัติไว

เช็คคุณสมบัติ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงเทพ สำหรับบุคคลที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป สมัครง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน อนุมัติไวให้วงเงินกู้สูงถึง 1 ล้านบาท ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอกสูงสุด 60 เดือน

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เป็นเงินกู้อเนกประสงค์ส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงเทพ โดยมีจุดประสงค์ช่วยเพิ่มสภาพความคล่องทางด้านการเงิน สำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
  • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
บัวหลวงสุขใจ สินเชื่อ ธ.กรุงเทพ

เอกสารที่ต้องใช้

  • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  • บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
  • สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้าเพื่อโอนเงินสินเชื่อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี
  • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ คิดจากอัตราดอกเบี้ยกรณีปกติสูงสุดตามสัญญาบวกเพิ่มไม่เกิน 3% ต่อปี ของยอดเงินต้นในค่างวดที่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ เมื่อรวมแล้วไม่เกินเพดานอัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ย บัวหลวงสุขใจ

ตัวอย่างเช่น อยากได้ดอกเบี้ยถูกสุด

ถ้ายืมเงิน 15,000 บาท ผ่อนคืนเพียงเดือนละ 500 บาท และเลือกผ่อนชำระได้นานถึง 60 เดือน อัตราดอกเบี้ย 23% แต่กรณีที่อยากได้ดอกเบี้ยถูกสุด 16% ให้ขอสินเชื่อวงเงิน 300,001 บาท ขึ้นไป อย่างไรก็ตามการได้รับอนุมัติหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระนานสุด 60 งวด หรือประมาณ 5 ปี


สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ และ สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ แตกต่างกันอย่างไร

บัวหลวงสุขใจ และ บัวหลวงอุ่นใจ ทั้งสองบริการเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงเทพ แต่เคยสงสัยไหมว่าแตกต่างกันอย่างไร ทั้งที่มีการคุณสมบัติเหมือนกัน

  • สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ ให้วงเงินพร้อมใช้สูงสุด 3 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน เบิกใช้ทันใจด้วย บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท อัตราดอกเบี้ยถูกสุด 18% ต่อปี
  • สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ ให้วงเงินเบิกรับเต็ม รับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินเดือน อัตราดอกเบี้ยถูกสุด 16% ต่อปี

สรุป

หากมีหลักฐานและคุณสมบัติครบถ้วนการสมัครขอสินเชื่อบัวหลวงสุขใจไม่ใช่เรื่องยากอีกทั้งยังอนุมัติค่อนข้างเร็ว เพียงแต่อาจใช้เวลาในการดำเนินการและอนุมัติวงเงินที่เหมาะสมกับผู้ขอสินเชื่อในปี 2565 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการก่อภาระหนี้ที่อาจส่งผลกระทบทางด้านการเงิน

แหล่งอ้างอิง – ธนาคารกรุงเทพ