กยศ. Connect กู้ยืนชำระผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

กยศ. Connect กู้ยืนชำระผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

ข่าวไอที, การเงิน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพิ่มช่องทางการกู้ยืน-ชำระผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect สำหรับการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงิน และยังเป็นช่องทางใหม่ในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาโท โดยสามารถยื่นขอกู้ยืมผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในระบบ Android และ iOS ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

กยศ. Connect เงื่อนไขการกู้ยืม 4 ลักษณะ

  • นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
  • นักเรียนหรือนักศึกษา ที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
  • นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดี เพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยให้กู้ในระดับปริญญาโท
. Connect Password

แนะนำ: วิธีลงทะเบียน กยศ. Connect 2565

ลิงก์ดาวน์โหลดแอพ กยศ. Connect

google play app store

ปัจจุบันแอพ กยศ. Connect มียอดดาวน์โหลดแล้วมากกว่า 2 ล้านครั้ง โดยเตรียมเงินงบประมาณ 38,000 ล้านบาท สำหรับการกู้ยืมในปีการศึกษา 2564 รองรับนักเรียน นักศึกษากว่า 624,000 ราย กู้ยืมสูงสุดถึง 200,000 บาทต่อปี และเป็นปีแรกที่นักศึกษาระดับปริญญาโท สามารถยื่นขอกู้ได้ด้วย

ที่มา – prd

ลิงก์ผู้สนับสนุน

One thought on “กยศ. Connect กู้ยืนชำระผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

Comments are closed.