กยศ ปล่อยกู้ ปีการศึกษา 2564

กยศ ปล่อยกู้ ปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมถึงปริญญาโท

การเงิน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือ กยศ ปล่อยกู้ ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงปริญญาโท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป พร้อมนำระบบจัดการให้กู้ยืมเงิน Loan Origination System มาใช้เพิ่มทางเลือกในการปล่อยกู้ผ่านระบบออนไลน์ และแอปพลิเคชัน กยศ. Connect บนมือถือสมาร์ทโฟน

หลักเกณฑ์การให้กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2564

 • ขาดแคลนทุนทรัพย์ : จ่ายคืนภายใน 15 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี หลังจบการศึกษาอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี
 • ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก : จ่ายคืนภายใน 15 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี หลังจบการศึกษา อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี หรือ 0.75% ต่อปี ตามเงื่อนไข
 • ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ : จ่ายคืนภายใน 15 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี หลังจบการศึกษา อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี หรือ 0.75% ต่อปี ตามเงื่อนไข
 • เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ : สามารถกู้ได้ตั้งแต่ระดับมัธยมถึงปริญญาโท จ่ายคืนภายใน 10 ปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 1 ปี หลังจบการศึกษา อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี หรือ 0.5% ต่อปี ตามเงื่อนไข

Loan Origination System คืออะไร

Loan Origination System หรือ LOS เป็นส่วนหนึ่งของระบบจัดการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแบบ Digital Student Loan Fund System ใช้ดำเนินการให้กู้ยืมเงินสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ขอกู้ยืมเงินแทนระบบ e-Studentloan ที่จะสิ้นสุดลงในปีการศึกษา 2563

กยศ ปล่อยกู้ ปีการศึกษา 2564 คุณสมบัติ 4 ลักษณะ

 • ลักษณะ 1
  • ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • ครอบครัวรายได้ไม่เกิน 3.6 แสนบาท
  • ม.ปลาย – ป.ตรี
  • ดอกเบี้ย 1% ต่อปี
  • ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี หลังจบการศึกษา
  • ชำระเงินใน 15 ปี หลังจบการศึกษา
 • ลักษณะ 2
  • สาขาเป็นความต้องการหลัก
  • สาขาจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
  • ปวช – ป.ตรี
  • ดอกเบี้ย 1% หรือ 0.75% ต่อปี
  • ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี หลังจบการศึกษา
  • ชำระเงินใน 15 ปี หลังจบการศึกษา
 • ลักษณะ 3
  • สาขาที่กำลังขาดแคลน
  • สาขาจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
  • สาขาที่ กยศ. ส่งเสริมเป็นพิเศษ
  • ปวช – ป.ตรี
  • ดอกเบี้ย 1% หรือ 0.75% ต่อปี
  • ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี หลังจบการศึกษา
  • ชำระเงินใน 15 ปี หลังจบการศึกษา
 • ลักษณะ 4
  • ผลการเรียนดีเพื่อความเป็นเลิศ
  • สาขาจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
  • ป.โท
  • เกรดเฉลี่ย ป.ตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ดอกเบี้ย 1% หรือ 0.5% ต่อปี
  • ระยะเวลาปลอดหนี้ 1 ปี หลังจบการศึกษา
  • ชำระเงินใน 10 ปี หลังจบการศึกษา

สำหรับงบประมาณที่ให้กู้ยืมปีการศึกษา 2564 เตรียมไว้ทั้งสิ้น 38,000 ล้านบาท รองรับนักเรียน นักศึกษา กว่า 624,000 ราย กู้ยืมสูงสุดถึง 200,000 บาทต่อปี และเป็นปีแรกที่นักศึกษาระดับปริญญาโท สามารถยื่นขอกู้ได้ด้วย

ลิงก์ดาวน์โหลดแอพ กยศ. Connect

google play app store

ที่มา – studentloan

ลิงก์ผู้สนับสนุน